Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Milcobel in beroep tegen schorsing uittreedverbod

Milcobel gaat in beroep tegen de schorsing van het uittreedverbod, waartoe de ondernemingsrechtbank in Dendermonde afgelopen dinsdag besloot.

Volgens de rechtbank is het uittreedverbod zeer breed, maar wordt het onvoldoende beargumenteerd.

De zuivelcoöperatie vindt dat het bij de schorsing gaat om een voorlopige maatregel, die de rechtsgeldigheid van de beslissing door de Raad van Bestuur niet aantast, maar enkel de uitwerking hiervan opschort. Milcobel zal ook ‘de nodige juridische maatregelen nemen om de rechtsgeldigheid van zijn tijdelijke uittredingsverbod te bevestigen’, stelt het in een reactie.

Het besluit van Milcobel om in beroep te gaan, houdt in eerste instantie een groep van naar schatting veertig tot vijftig bedrijven in blijvende onzekerheid, al heerste ook opluchting bij hen na de voorlopige uitspraak van afgelopen dinsdag.

Overstap naar Royal A-ware

Het uittreedverbod raakt met name boeren die willen overstappen naar Royal A-ware, meldt een Belgische bestuurder. Degenen die naar Laiterie des Ardennes (LDA) willen gaan, hebben nagenoeg alle opgezegd voor 8 april, de ingangsdatum van het uittreedverbod.

De opzeggers ontvangen bij Milcobel 30 cent per 100 liter minder melkgeld dan de ‘getrouwe’ leden en missen momenteel nog meer melkgeld dan degenen die al wel zijn overgestapt naar A-ware of LDA.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief zuivelmarkt en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin