RundveeNieuws

Melkproductie concentreert verder in Noordwest-EU

Utrecht – Het verdwijnen van het Europese melkquotum zal leiden tot een nog sterkere concentratie van de productie in de belangrijkste melkproducerende gebieden in Noordwest-Europa. Daar wordt de kostprijs nog meer leidend. Dit schrijft de Rabobank in zijn nieuwste rapport.

Volgens de bank zullen veehouders in deze regio’s hun in de afgelopen dertig jaar met investeringen en inzet opgebouwde extra capaciteit nu aanspreken. Nadat de afschaffing van het melkquotum in 2006 werd aangekondigd, groeide de melkproductie met 12 miljoen ton. Een groot deel van de extra capaciteit op melkveebedrijven en bij de zuivelindustrie is daarmee al benut.

Europese melk concurrerend houden

Toch streven zuivelondernemingen er niet naar verdere ontwikkeling van melkleveringen van veehouders in de toekomst te remmen. Zodra de beschikbare capaciteit van grond in gebruik is, zal de melkprijs een flinke sprong moeten maken, zodat opnieuw in grond geïnvesteerd kan worden om de productie verder uit te breiden. Ook zijn er volgens analist Kevin Bellamy extra maatregelen nodig om te zorgen dat Europese melk concurrerend kan blijven.

Wereldwijde vraag neemt toe

Over de wereldzuivelmarkt is de Rabobank positief. Afgezien van incidenteel ongunstige marktomstandigheden verwacht de bank dat de wereldwijde vraag naar zuivel op de middellange termijn toeneemt. De stijging is toe te schrijven aan de voortdurende bevolkingsgroei, verstedelijking, globalisering en toenemende besteedbare inkomens. De vraag mag dan stijgen, extreme prijsschommelingen blijven hun stempel op de zuivelketen drukken. Er zijn wereldwijd veel onzekere factoren zoals de Russische importstop van afgelopen jaar die de markt kunnen verstoren.

Wapenen tegen prijsverschillen

Voor de Nederlandse melkveehouderij liggen er grote uitdagingen. Er moet nog meer nadruk komen op een concurrerende kostprijs om zich te wapenen tegen grote prijsverschillen en opkomende internationale concurrentie. Dit kan via schaalvergroting en productieoptimalisatie, maar dat is nog niet zo eenvoudig te realiseren. De productie is al volop geoptimaliseerd. Een derde van de Nederlandse melkveehouders heeft al een met het buitenland concurrerend kostprijsniveau dat aantoont dat verdere schaalvergroting geen ‘must’ is. Deze kopgroep moet volgens de bank navolging krijgen, zodat de gehele sector een goede uitgangspositie op de wereldzuivelmarkt krijgt en kan behouden.

Beheer
WP Admin