Partner
Melkveehouder Wytske Sijbrandij heeft met CowControl met name de droogstandsgroep veel beter in beeld. - Foto: Nedap RundveePartner

Meer tijd, minder zorgen dankzij slimme tool

“Ik hou graag overzicht en ben van de cijfers”, zegt melkveehouder Wytske Sijbrandij. “Voor ons is het super waardevol om in één oogopslag te zien hoe de actuele gezondheids- en vruchtbaarheidsstatus van onze koeien is en daar direct op te anticiperen. Het effect zien we terug in verbetering van resultaten en dat geeft rust en plezier in het werk.”

Samen met haar man Rienk houdt Wytske 170 melkkoeien met bijbehorend jongvee in het Friese Heeg. Wytske komt uit het onderwijs en is iemand die graag het overzicht bewaart, stuurt op resultaten en de koeien scherp in de gaten houdt. In de zomer zijn Wytske en Rienk echter druk op het land. Dan is het lastiger om de gezondheid en vruchtbaarheid van de koeien constant te monitoren. “Dat zagen we in het verleden meteen terug in de vruchtbaarheidsresultaten”, geeft ze toe. “Die constante monitoring is essentieel voor de continuïteit op ons bedrijf.”

Tochtdetectie én gezondheidsmonitoring

Toen ze het bedrijf overnamen van Rienks vader en Rienk tijdelijk uit de roulatie was, werden ze zich erg bewust van de kwetsbaarheid van hun familiebedrijf. “Ik had al eens naar Nedap CowControl voor tochtdetectie gekeken en nu was er de noodzaak om vaart achter de aanschaf te zetten. Toen ik er dieper indook bleek dit systeem naast tochtdetectie ook een ingebouwde gezondheidsmodule te hebben. Twee vliegen in één klap dus. Bovendien bleek het mogelijk om de software te koppelen met VeeManager van CRV, waardoor ik alle data in één systeem heb. Heel overzichtelijk.”

Nauwelijks afkalfproblemen of melkziekte

Na installatie en koppeling van beide systemen konden de veehouders direct van start. “Het pakket is heel gebruiksvriendelijk”, licht Wytske toe. “We hadden het al vrij snel onder de knie, maar het was erg leerzaam hoe de opstartcoach, die van huis uit dierenarts is, ons leerde om de data op het scherm goed te interpreteren.”

Nedap CowControl monitort het vreet- en herkauwgedrag en de inactieve tijd van elke individuele koe. “We leerden dat koeien die tijdens de droogstand minder vreten, na het afkalven slechter opstarten. Door deze koeien beter in de gaten te houden en het vreetgedrag te stimuleren, starten ze nu beter op”, vertelt Wytske enthousiast. “Afkalfproblemen en koeien met melkziekte hebben we nu bijna niet meer.”

We besparen tijd en behandelingskosten en voorkomen productieverlies doordat we direct kunnen ingrijpen

Kostbare tijd besparen

“Onze werkwijze is door het systeem veranderd”, zegt Wytske. “’s Morgens en ’s avonds check ik nu eerst de attentielijsten van tochtige koeien of dieren waarmee volgens de gezondheidsmonitoring iets aan de hand is. De tochtige koeien insemineer ik en de koeien met een gezondheidsattentie hou ik gedurende de dag extra in de gaten. ’s Middags geef ik in VeeManager de bestelling voor de ki door op basis van de tochtigheidsattenties. De koppeling tussen beide systemen is daarbij echt ideaal.” Als een koe niet voldoende vreet of herkauwt krijgt Wytske direct een sms-melding op haar mobiel. “Negen van de tien keer is er dan écht iets aan de hand”, beweert ze stellig. “Vroeger zagen we dat pas na enkele dagen in een dalende productie terug, maar nu besparen we kostbare tijd en behandelingskosten en voorkomen we productieverlies doordat we direct kunnen ingrijpen.”

Groepen vergelijken

Met Nedap CowControl hebben de melkveehouders de mogelijkheid om naast individuele koeien ook groepen te monitoren en met elkaar te vergelijken. Wytske legt uit: “Zo kan ik controleren of de vaarzen wel genoeg vreettijd aan het voerhek krijgen en hoe de oudmelkte koeien vreten ten opzichte van de verse koeien.” Ook kan ze bepaalde periodes met elkaar vergelijken. Hoe verandert bijvoorbeeld het vreetgedrag van de koeien tijdens warme dagen? Op basis van dergelijke groepsvergelijkingen is het mogelijk om goed onderbouwde managementmaatregelen te nemen of bijvoorbeeld de voerstrategie of het rantsoen aan te passen.

Grip op vruchtbaarheid en gezondheid

Wytske vindt dat ze met name de droogstandsgroep veel beter in beeld hebben. Vaak krijgt die groep minder aandacht, doordat ze niet dagelijks in de melkstal voorbij komen. Terwijl in de transitiefase de basis voor de volgende lactatie wordt gelegd. “Ik ben ervan overtuigd dat een betere monitoring en adequate aanpak tijdens de droogstand bijdraagt aan de gezondheid tijdens de lactatie. Maar niet alleen de koe, ook het kalf vaart er wel bij”, stelt Wytske. “Onze kalversterfte is sinds de inzet van Nedap CowControl bijna nul. Ik durf gerust te zeggen dat we de gezondheid en vruchtbaarheid van onze veestapel verbeterd hebben. Een monitoringssysteem maakt de dieren niet natuurlijk niet direct gezonder, maar het geeft je wel de noodzakelijke tools in handen om meer grip te krijgen op vruchtbaarheid en gezondheid. En dat geeft rust en plezier in het werk.”

Meer weten over Nedap CowControl?

Wil je meer info over Nedap CowControl of andere oplossingen van Nedap? Of wil je op de hoogte blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen in de melkveehouderij? Check de website www.nedap-livestockmanagement.com en meld je aan voor de nieuwsbrief.
Bekijk het overzicht van distributiepartners van Nedap CowControl zoals uw melkmachinefabrikant of fokkerijorganisatie.

Beheer
WP Admin