Partner
Foto: Nedap RundveePartner

Ketose: wat levert tijdig signaleren u op?

Eén op de drie koeien krijgt er mee te maken: ketose, ofwel slepende melkziekte, als gevolg van een negatieve energiebalans direct na afkalven. Een jaarlijkse kostenpost van € 253 per zieke koe[1]. Nedap CowControl registreert de eerste signalen nog voordat ú ze ziet, zodat u tijdig kunt ingrijpen.

De melkgevende koeien krijgen over het algemeen de meeste aandacht op uw bedrijf. Logisch, want dat is uw bron van inkomsten. Maar wist u dat 80% van de gezondheidsproblemen op een melkveebedrijf in de transitiefase ontstaan? En juist bij de droge koeien heeft u minder zicht op de gezondheidsstatus. Deze koeien worden niet gemolken en staan vaak minder in het zicht. In deze fase van de lactatie is Nedap CowControl uw onmisbare hulpmiddel.

Tijdige signalering door Nedap CowControl

De SmartTag om de hals van de koe meet 24 uur per dag drie zaken die belangrijk zijn voor het signaleren van ketose: de vreettijd, de herkauwtijd en de inactieve tijd (de tijd dat een koe niet vreet of herkauwt). En juist het meten van de afzonderlijke gedragsduur is uniek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat koeien die ná het afkalven geveld worden door slepende melkziekte, in de hele droogstand twintig minuten per dag minder vreten en twintig minuten minder herkauwen. Deze dieren besteden dus gemiddeld veertig minuten per dag minder aan kauwtijd en meer aan inactiviteit (zie grafiek 1). Iets wat u in de dagelijkse praktijk niet merkt, maar de SmartTag wél registreert. Door dit waarschuwingssysteem kunt u tijdig ingrijpen en problemen voorkomen.

Lees verder onder grafiek

Koeien die na afkalven geveld worden door slepende melkziekte besteden in de hele droogstandsperiode gemiddeld veertig minuten per dag minder aan kauwtijd (vreten + herkauwen).
Koeien die na afkalven geveld worden door slepende melkziekte besteden in de hele droogstandsperiode gemiddeld veertig minuten per dag minder aan kauwtijd (vreten + herkauwen).

Financiële gevolgen

De bedrijfseconomische gevolgen van ketose zijn groter dan vaak gedacht wordt: naast de directe kosten van veearts, medicatie of zelfs uitval van de koe, heeft u veel indirecte kosten door extra arbeid en inkomstenderving: verlies van melkproductie, daling van reproductiecijfers en meer kans op vervroegde afvoer. Met een veestapel van tweehonderd koeien en een gemiddeld ketosepercentage van dertig procent kost dit u € 15.180 op jaarbasis. Als u het percentage ketose van 30 naar 25% weet terug te dringen dankzij vroegtijdig ingrijpen met behulp van tijdige signalering door Nedap CowControl, levert dit u € 2.530 per jaar op.

Wilt u ook direct gewaarschuwd worden als ketose op de loer ligt bij uw koeien? Bezoek dan nedap.com/cowcontrol of neem dan contact op met uw lokale Nedap-distributeur. Zij kunnen u uitgebreid voorlichten over Nedap CowControl-technologie en de voordelen voor uw bedrijf.

[1] McArt, J. A. A., Nydam, D. V, & Overton, M. W. (2015 Hyperketonemia in early lactation dairy cattle: a deterministic estimate of component and total cost per case. Journal of Dairy Science, 98(3), 2043–54.

Beheer
WP Admin