De Havito-stal scheidt mest en urine direct aan de bron. Roosters worden vervangen door een mestband waarmee mest in een ondergelegen put wordt gestort. Een mestschuif verwijdert de mest uit de stal, urine zakt door de band in een afvoergoot naar een aparte opslag. Big Dutchman start binnenkort met de emissiemetingen en verwacht een ammoniakreductie van zeker 70%. - Foto's: Mark Pasveer VarkensNieuws

Meer preventie en varkenswelzijn rode draad EuroTier

Voor de varkenshouderij spelen de begrippen preventie, dierenwelzijn en diergezondheid een grote rol deze EuroTier. De werking van veel technieken is online en realtime te monitoren.

Bekijk onderaan dit artikel foto’s van producten die te zien waren op beurs EuroTier over varkenshouderij. Bekijk ook foto’s van innovaties voor de rundveehouderij.

Voor de varkenshouderij deze EuroTier-editie een aantal noviteiten, zonder dat sprake is van een doorbraak op bepaald gebied. De in 2012 voor het eerst gepresenteerde SoundTalks Hoestmonitor van Boehringer Ingelheim sleepte zowel de gouden Innovatie- als de Dierenwelzijns-award binnen. Het systeem wordt in Duitsland volop gepromoot. In Nederland werkt een aantal dierenartsenpraktijken met het systeem voor vroege herkenning van hoestende varkens. Op het gebied van kunstmatige intelligentie viel op dat veel van de meet/weegsystemen met behulp van camera’s die voorgaande edities nog getoond werden, afwezig waren. Veel van deze systemen blijken niet praktijkrijp of te duur voor het boerenbedrijf te zijn.

Huisvesting varkens EuroTier

Op huisvestingsgebied is het dierenwelzijn dat de klok slaat. Alle aanwezige stalinrichters pakken uit met hun versie van het vrijloopkraamhok, waarbij bij de Duitse inrichters ook veel aandacht is voor een mogelijke verplichting van huisvesting op stro. Bij de kraamhokken toonde Big Dutchman het vernieuwde stalconcept Havito. De Havito-stal won in 2018 al de Innovatie-Award. Deze stal is geschikt voor gespeende biggen en vleesvarkens, een zeugenversie is in ontwikkeling.

De stal bestaat uit een dichte vloer met daarvoor een vochtdoorlatende mestband in plaats van roosters. Mest valt op de band die meerdere malen per dag mest en strooisel in een opvangput onder de band stort. In die put verplaatst een schuif de mest naar een opvangput. De urine loopt door de geperforeerde band via een opvangkanaal naar een aparte opslag. Door de mest te scheiden bij de bron verwacht Big Dutchman een ammoniakreductie van zeker 70% te behalen. De emissiemetingen starten binnenkort.

Robotisering afvoer mest

Nieuw dit jaar zijn twee robots om varkensmest direct af te voeren uit de put. De apparaten doen hun werk dus onder de roosters, geheel zelfstandig. De ene is van Cooperl, dat een jaar geleden het bedrijf CRD overnam. CRD maakte al mestrobots voor koeienstallen. De koeienversie is nu geschikt gemaakt om varkensmest op te zuigen. De andere stofzuiger voor varkensmest is van het Spaanse Segalés. Ook dit bedrijf benutte het beursplatform in Hannover om zijn nieuwe mestrobot te tonen, die ook werkt als een stofzuiger. De tankinhoud bij de robot van Segalés is 270 liter.

Schoon drinkwater

Veel aandacht dit jaar ook voor schoon drinkwater. Drinkwater dat vrij is van mineralen, zoals ijzer en kalk, maar ook vrij van ziektekiemen. De installatie van Summit – onderdeel van MS Schippers – zorgt ervoor dat het water wordt ontdaan van kalk, ijzer en mangaan. De installaties van Kanters en Konax zorgen er vervolgens voor dat het water kiemvrij is en de leidingen schoon blijven.

Op het gebied van ziektepreventie heeft het bedrijf BioChek een aardige noviteit; met zijn VETAssure is het mogelijk om te monitoren of stallen goed gereinigd en ontsmet zijn.

Lees verder onder het kader

Het Deense Unitron brengt met de Farrowcam een systeem voor geboortecontrole op de markt. De camera maakt op basis van warmtebeeld en gebruik van kunstmatige intelligentie om de geboorteintervallen tussen biggen te meten. De bijbehorende app geeft bij te lange intervallen alarm zodat tijdig ingegrepen kan worden. De prijs voor de geboortehulp is €1.000.

De missie van het Vlaamse bedrijf Konax is dieren van microbieel veilig water voorzien. Daarvoor zijn de Agridos M en S ontwikkeld. Hiermee wordt zuur en desinfectie aan drinkwater toegevoegd. Dit geeft schoon water en schone leidingen, is de claim. De dosering en werking plus wateropname wordt digitaal gemonitord. Op zijn computer of telefoon kan de veehouder zien of de dieren goed en voldoende water opnemen.

Profextru brengt sinds begin dit jaar een wandsysteem op de markt dat kunststof wanden combineert met beton. De kunststof panelen van 33,3 centimeter zijn tot elke gewenste lengte aan elkaar te klikken, zijn met name geschikt voor het bouwen van centrale gangen. Groot voordeel ten opzichte van stenen of betonnen wanden is de reinigbaarheid en de levensduur van minimaal 25 jaar. De panelen hebben brandklasse B, voor rook- en druppelvorming vallen ze onder klasse S2 en D0.

MS Schippers heeft de greenline move verbeterd en uitgebreid. Het drie-assige karretje is gemaakt om vlot en wendbaar door stallen te rijden. Door het hoogteverschil van de assen kan de gebruiker makkelijk over een drempel rijden. De zeep om te reinigen en ontvetten wordt direct uit een vat gezogen. Dat geldt ook voor het desinfectiemiddel. Desgewenst is een derde vat te plaatsen, bijvoorbeeld met zeep voor het wassen van zeugen. De spuitlans heeft een filter, zodat de kans op verstoppingen gering is. Met behulp van een app is het mogelijk te checken of correct is gereinigd en ontsmet.

Het Spaanse Segalés biedt een serie producten aan voor mestbewerking. Met hun mestscheiders blijft in twee trappen een effluent over met deeltjes tot 80 micrometer. Het eindproduct is daarmee geschikt voor druppelirrigatie. De schroefpers heeft extra capaciteit door het gebruik van omhoog geplaatste aanvoerplaat. Nieuw is hun robot voor varkensmest. Deze rijdt in de put en zuigt mest op brengt dit naar een lospunt. Aanpak van emissies aan de bron.

Naast vrijloopkraamhokken veel aandacht voor het biggennest en dan vooral voor de onderkruip om een goed microklimaat te creëren. Daarbij zijn het tegenwoordig niet alleen kappen met opstaande randjes om de warmte binnen het nest te houden maar volledig afsluitbare zijwanden in de vorm van schuiven of kantelbare kappen. De onderkruipen worden voorzien van de traditionele lamp of een infraroodlamp of-paneel.

Het Franse Cooperl lanceerde een robot voor varkensmest. De ASPI-robot is ontworpen om drijfmest, of met bronscheiding, alleen de dikke fractie van de mest op te zuigen en af te voeren. De volautomatische robot rijdt in de put. De tankinhoud is 300 liter. Het apparaat heeft een spoel- en desinfectie mogelijkheid. Dat laatste kan nodig zijn bij gebruik voor meerdere diergroepen. De voordelen zijn lege, schone mestputten en daardoor minder emissies en de mogelijkheid de dikke fractie te vergisten.

De Optiscan van Hölscher + Leuschner (H&L) is na een ontwikkeltijd van 10 jaar op de markt. De 3D-camera bepaalt aan de hand van de omtrek van het varken het gewicht tot op 2,5 kg nauwkeurig. De scanner vergemakkelijkt het sorteren van slachtrijpe varkens zonder de stress die een weegschaal met zich mee kan brengen. De scanner wordt geleverd met een tablet en software. Prijs voor de gehele set is €12.500.

Het Deense bedrijf BestFarm lanceerde het Pig-Let-programma. Een serie drink- en eetbakjes dat er speciaal op gericht is om zwakkere biggen in hun eerste levensdagen te voorzien van extra energie. Vanaf de eerste levensdag kunnen biggen heel laagdrempelig drinkyoghurt en water opnemen. Het water kan worden voorzien van elektrolytenmix. De keuze is om alleen yoghurt bij te voeren, of aanvullend water en tenslotte ook een prestarter. Pasgeboren biggen krijgen zo een soort buffet voorgeschoteld. De bak voor het droogvoer is ontworpen om telkens een handje vers voer in de trog te laten vallen.

De Health Injector van het Nederlandse bedrijf Piglets Treatment Systems bepaalt met behulp van RFID-tags automatisch de te spuiten hoeveelheid medicatie en registreert de behandeling direct in het bijbehorende managementsysteem. De software bepaalt de hoeveelheid aan de hand van leeftijd en gewicht, de app geeft meldingen van het te volgen vaccinatieschema. Dit voorkomt het geven van te veel of te weinig medicatie. De automatische registratie verlicht administratieve handelingen en zorgt voor een sluitende medicijnregistratie tot op dierniveau.

Het bedrijf Biochek in Reeuwijk introduceerde de VETAsurre. Met deze tool is binnen enkele minuten duidelijk of een stal of afdeling correct is gereinigd en gedesinfecteerd. Ook kun checken of stalbezoek goed doucht. Door met een swap op strategische plekken monsters te nemen berekent de applicatie een zogeheten ATP-waarde. Een maat voor de aanwezigheid van organisch materiaal, waar ziektekiemen in kunnen zitten

Beheer
WP Admin