Foto: Canva AkkerbouwMarktanalyse

Hausse in de graanmarkt kalmeert

Aangevoerd door het Amerikaanse ministerie van landbouw laten momenteel tal van bureaus en organisaties prognoses los over de graanoogsten en ingezaaide arealen. Eén trend is duidelijk: opbrengsten en voorraden worden wat hoger ingeschat dan tot voor kort, met als gevolg prijsdalingen.

De graanprijzen zijn vorige week aanzienlijk gekelderd op de termijnmarkten van zowel Parijs als Chicago. Tarwe werd in Parijs voor het september-contract 2021 ten opzichte van een week eerder 6% goedkoper, in Chicago viel het juli-contract terug met ruim 7%. Overigens waren de prijzen in de weken ervoor behoorlijk hoog opgelopen. Mais verloor vooral in Chicago veel, het juli-contract sloot vrijdag 14 mei op een niveau dat ruim 12% lager lag dan een week eerder. Dat viel te verwachten, er was sinds begin mei een progressie van circa 20% geboekt.

Beleggingsorganisaties nemen nu winst. En nu in zowel de Verenigde Staten als in Frankrijk de weersomstandigheden gunstiger uitpakken voor het gewas durven telers zich op de termijnmarkt wel in te dekken bij het huidige prijspeil. Een aanleiding was ook het maandelijkse Wasde-rapport over de stand van zaken op de markten voor agrarische producten van het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA. USDA schat de eindvoorraad mais in de Verenigde Staten en ook wereldwijd veel hoger in dan tot dusver, ook door toonaangevende organisaties als de International Grains Council, werd aangenomen.

Amerikaanse maisareaal

Daarnaast speelt mee dat volgens marktanalisten de uiteindelijke omvang van het Amerikaanse maisareaal beduidend hoger gaat uitpakken dan de 36,9 miljoen hectare die USDA eind maart nog opgaf als raming. Marktonderzoekbureau IHS Markit Agribusiness schat het ingezaaide maisareaal zelfs op 39,2 miljoen hectare. Het verschil zal dan vooral ten koste gaan van het areaal soja.

Aangaande het Wasde-rapport zijn er ook twijfels geuit over de uitkomsten betreffende tarwe, in het bijzonder de Russische productie. De agrarisch-economische site Agrimoney bericht dat de prognose van de Russische tarweproductie à 85 miljoen ton erg optimistisch is, gezien de daar opgelopen vorstschade. Marktbureau SovEcon in Moskou stelt dat de verwachte tarwe-export van Rusland in het komende seizoen dan ook niet 40 miljoen ton zal kunnen halen, maar eerder 35 miljoen ton.

Beheer
WP Admin