Premium
Het is elk jaar een uitdaging om alle drijfmest in het voorjaar op de plaats van bestemming te krijgen. Het weer is daarbij vanzelfsprekend de meest bepalende factor. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenMarktanalyse

Drijfmestmarkt hoopt op effect dure kunstmest

Reacties

  1. Beste Han Riel . Ik betwijfel of beleidsmakers zich druk of zorgen maken over voedselzekerheid . Want dan zouden nu al de alarmbellen af moeten gaan bij deze hoge energie prijzen . Waar sommige producten al niet meer geteeld kunnen worden voor de opbrengst prijs . Kunst mest zal nodig blijven om de bemesting balans in evenwicht te krijgen . Maar mogelijk kan men uit drijfmest ook kunstmest vervangers maken die net zo goed zijn en betaalbaar zijn . De beginnen zijn er al . Maar het anti veehouderij leeft bij beleidsmakers en gemeenten enz. willen meer bouwen , industrie, en natuur wil men uitbreiden . Dan is het nu beetje populair om de land en veeteelt een beetje in verdom hoekje zetten . En ontwikkelingen niet altijd te stimuleren en te belonen . Voedsel komt wel van elders is de gedachte . En als het zover is dat dit stagneert dan zijn hun wel weg en zitten er andere beleidsmakkers . En dan is er ineens een crises . Maar de scheppers van de crises hebben zich op de borst kunnen kloppen dat zij de land en veeteelt klimaat bestendig gemaakt hebben . En wil de consument betaalbaar voedsel dan kan dat wel eens geïmporteerd worden uit landen die zo produceren zoals wij nu doen . Maar zal wel duurder zijn en zoals we nu ervaren hebben met de corona crises niet altijd zeker voorhanden zijn . Helaas weet en beseft een groot deel van de consumenten dit niet . We zijn gewend dat de supermarkt gevulde schappen heeft . En dan komt de consument in opstand lege schappen .

  2. Misschien is dit het moment om te trachten met minder dezelfde hoge opbrengsten te halen? Het kan ook de ogen openen van de beleidmakers waardoor ze zien dat minder plantenvoeding zal leiden tot minder plantaardig en minder zuivel in de schappen betekent. Laten we deze prijsexplosie aangrijpen om te bewijzen dat kunstmest nodig is om de voedselzekerheid veilig te stellen en niet alleen wordt toegpast door boeren om de wereld te verwoesten.

Beheer
WP Admin