AlgemeenNieuws

LTO Noord inventariseert overlast knaagdieren

Zwolle – LTO Noord en de Dierenbescherming inventariseren of veehouders overlast hebben van knaagdieren ervaren. Aanleiding vormt de nieuwe wetgeving rond het bestrijden van muizen en ratten.

Sinds 1 juli mogen die alleen nog met professioneel gif worden bestreden door iemand met een vakbekwaamheidsbewijs. Tot die datum gold voor boeren die op hun eigen erf knaagdieren wilden bestrijden een vrijstelling.

Bestrijding minder goed

Het vermoeden bestaat dat de bestrijding nu minder goed gebeurt. LTO Noord wil, als dit vermoeden juist is, bekijken of zij een rol kan spelen om de bestrijding te verbeteren door een project knaagdiermanagement op te zetten.

Deze week werden bezoekers van de LIV in Hardenberg gevraagd een vragenlijst ‘Inventarisatie overlast knaagdieren’ in te vullen. Projectleidster Yvette van Wijchen: ,,Zo willen we er achter komen of veehouders meer overlast van knaagdieren ervaren. Indien dit zo is, gaan we wellicht een project starten om hier iets tegen te doen.”

Muizen en ratten

Op de vragenlijst wordt gevraagd hoe de veehouder de overlast van muizen en die van ratten ervaart, wie het knaagdiermanagement op het bedrijf uitvoert, of de veehouder last heeft van andere plaagdieren dan ratten en muizen, hoeveel tijd hij aan preventie en bestrijding van knaagdieren besteedt, in hoeverre hij op de hoogte is van de wet- en regelgeving over knaagdieren en of de veehouder interesse heeft in een project over knaagdiermanagement.

Beheer
WP Admin