Foto: Hans Bijleveld PluimveeNieuws

Kooihuisvesting voor kippen domineert wereldwijd

Vorig jaar zaten ruim de helft van de legkippen in de EU in (verrijkte) kooien.

Hoewel discussies over dierenwelzijn in verschillende delen van de wereld leiden tot aanpassing van de houderij, domineert wereldwijd kooihuisvesting bij legkippen. Dat geldt ook voor de EU, waar in 2018 50,3% van de 397,7 miljoen legkippen in (verrijkte) kooien werden gehuisvest. Een jaar eerder was nog 53,2% van 397,3 miljoen kippen in de EU zo gehuisvest, aldus MEG Marktinfo Eier & Geflügel.

Verschuivingen naar diervriendelijker huisvestingssystemen zijn onder meer te zien in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië. Veelal worden deze veranderingen in gang gezet onder druk van de detailhandel.

Dierenwelzijn

In landen waar het de hoogste prioriteit heeft de bevolking te voorzien van dierlijk eiwit, speelt dierenwelzijn veelal een ondergeschikte rol. India is daarvan een voorbeeld. Daar is de consumptie van eieren slechts 76 eieren per hoofd en wordt 100% van de kippen in kooien gehouden, de zogenoemde backyard-kippen uitgezonderd.

Ook Japan kent een hoog aandeel kooikippen: 95% in 2018. Hier voorkomt de beschikbaarheid van landbouwgrond het vaarwel zeggen tegen de kooi. Door de hoge eierconsumptie, 337 stuks per hoofd, is Japan erg afhankelijk van eierimport.

Zwitserland is een voorbeeld van een land zonder kooikippen.

Beheer
WP Admin