Foto: ANP AlgemeenNieuws

Klimaatverandering bedreigt landbouw in Zuid-Europa

De toenemende negatieve effecten van klimaatverandering kunnen de landbouw in de mediterrane regio’s van Europa op termijn onmogelijk maken.

Dat zegt het Europees Milieu Agentschap (EEA). In het rapport ‘Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe’ van het EEA staat dat de landbouwsector weerbaar moet worden tegen extreme gebeurtenissen zoals droogte en overstromingen. Dit moet een prioriteit worden.

Hittegolven

Door recente hittegolven in veel delen van de EU hebben boeren economische verliezen geleden. De klimaatverandering kan een langer groeiseizoen en geschiktere gewasomstandigheden als positief effect meebrengen. Deze positieve effecten zullen worden gecompenseerd door de toename van negatieve effecten. In veel delen van Europa heeft het klimaateffect geleid tot slechtere oogsten en hogere productiekosten.

Landbouw Noord-Europa profiteert van klimaatverandering

Naar verwachting zal klimaatverandering de omstandigheden voor landbouw in het noorden van Europa verbeteren. Het tegenovergestelde geldt voor de productiviteit in Zuid-Europa. Volgens een prognose zullen in 2050 de opbrengsten van tarwe, maïs en suikerbieten in Zuid-Europa met 20% gedaald zijn. Substantiële dalingen van landbouwinkomens kunnen hiervan het gevolg zijn.

De voedselveiligheid wordt in de EU nog niet bedreigd, maar de wereldwijde voedselvraag kan de prijzen de komende decennia onder druk zetten.

Beheer
WP Admin