Met de stoffenbalans worden de mineralenstromen van en naar de boerderij in beeld gebracht, zoals aanvoer via kunstmest. - Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

Kamer wil snelle invoering Afrekenbare Stoffenbalans

Boeren kunnen mogelijk vanaf 2023 met een stoffenbalans gaan werken waarmee ze zelf meer kunnen gaan sturen op emissies.

De stoffenbalans, die een beetje voortborduurt op het oude Minas-stelsel, is volgens Landbouwminister Piet Adema nog niet klaar. Echter VVD, CDA en D66 drongen er op aan om in 2023 in ieder geval een eerste versie in werking te laten treden, zodat bedrijven ermee aan de slag kunnen. Verdere uitwerking van de stoffenbalans kan dan later, vindt de politicus.

Met afrekenbare balans sturen op emissies

Het ministerie onderzoekt op welke manier het stelsel een bijdrage kan leveren aan het sturen op emissies op bedrijfsniveau. Ondernemers kunnen dan met zowel managementmaatregelen als technische innovatiemaatregelen de emissies verlagen.

Uitvoerbaarheid belangrijk

“Het geeft prachtige handvatten aan de boer om de kringlooplandbouw verder door te ontwikkelen. Een goede uitvoerbaarheid is daarbij natuurlijk wel belangrijk”, vindt Adema. Hij voegt er aan toe dat het systeem boeren weer meer regie geeft op hun bedrijfsvoering. Adema wil in het landbouwakkoord afspraken maken over de stoffenbalans. Voorwaarde voor invoering van het systeem is wat hem betreft dat het bijdraagt aan de transitie naar kringlooplandbouw.

Lees ook het WUR-onderzoek naar mogelijkheden van een Afrekenbare Stoffenbalans voor de melkveehouderij

Reacties

  1. Op 4 jan 2023 is er een webinar van deboeraanhetroer. nl, waar we graag jouw vraag beantwoorden Han. De ASB heeft veel te bieden.

    1. En te verbieden! MAW ze weten al bijna alles van ons en mag aan de leiband gaan lopen van dat stelletje in Den Haag. Er komt alleen maar administratie bij er gaat nooit wat af.

  2. Weer een methode die ons als Managment tool wordt aangeriijkt om te komen tot besparen op onze kosten. Eenmaal ingevoerd zal het leiden zoals meestal tot een “Afreken tool” waarbij de rekning van de overheid komt en de boer mag / moet betalen in vorm van een boete als de balans niet in evenwicht is en ook al ligt de schuld buiten de boer Jammer dan.

Beheer
WP Admin