In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn bufferstroken straks een vereiste om in aanmerking te komen voor landbouwsubsidies. - Foto: Theo Tangelder AlgemeenNieuws

Kamer: houd rekening met landbouwpraktijk bij invulling beleid 2023

De Tweede Kamer wil dat het kabinet volgend jaar bij de invulling van de bufferstroken in het kader van het mestbeleid en het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) rekening houdt met de landbouwpraktijk.

De voorbereidingen voor het nieuwe teeltseizoen zijn in volle gang, waardoor boeren al afspraken hebben gemaakt en gewassen hebben gezaaid. De Kamer stemde voor een motie van ChristenUnie, CDA en VVD. Hoewel verantwoordelijk landbouwminister Piet Adema zei begrip te hebben voor de sector, ontraadde hij de motie omdat hij te maken heeft met een opgelegd beleid vanuit Brussel.

In het veld blijken veel akkerbouwers bij het zaaien van wintergranen geen rekening te houden met de nieuwe bufferstroken. Ze zaaien zoals ze dat afgelopen jaren deden, tot aan de bestaande teeltvrije zone. “Dat is ook ons advies”, zegt voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). Hij vindt het de schuld van het ministerie, die het huiswerk niet op orde heeft. “We hadden afgesproken dat alles in juli duidelijk zou zijn, ruim voor het nieuwe seizoen”, zegt De Jong.

LTO geeft geen advies, maar ziet in de praktijk dat er gewoon zoals andere jaren gezaaid wordt. “In geval van nood kan het altijd nog geklepeld worden. Dan heb je nu in ieder geval nog geen onkruid”, zegt Tineke de Vries van LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt.

‘Wel of niet zaaien; beide is een risico’

Ook akkerbouwadviseur Roelof Naber van adviesbureau Delphy Noord-Oost adviseert gewoon te zaaien als anders. “De contouren zijn bekend, maar er is nog niks officieel gepubliceerd. Het is dus maar de vraag wat er echt gaat gebeuren. Het is een risico om te zaaien, omdat het daarna misschien weer weggehaald moet worden, maar het is ook een risico om niet te zaaien omdat je dan landbouwgrond uit productie plaatst”, legt Naber uit.

Akkerbouwadviseur Jeroen Willemse van Delphy team Zuid-West adviseert boeren om wel rekening te houden met de 3 meter, zeker als ze willen meedoen aan het GLB. ”We gaan er vanuit dat de regels doorgaan zoals ze er nu staan. Voor GLB is het wel verstandig om gelijk de 3 meter aan te houden. Anders moeten ze weer kosten maken om de boel eruit te halen”, zegt Willemse.

LNV weet niet wat er mag op bufferstrook

Het ministerie van landbouw kan nog niet zeggen of er op basis van het mestbeleid op de verplichte bufferstroken langs sloten wel of niet geteeld mag worden. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat in de derogatiebeschikking geen voorwaarden staan over het wel of niet telen op de bufferstroken. “We moeten dit nog verder uitwerken en kunnen hier niet op vooruit lopen”, aldus een woordvoerder.

In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn bufferstroken straks een vereiste om in aanmerking te komen voor landbouwsubsidies. In het GLB staat gedefinieerd dat in de bufferstroken een verbod geldt op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, en dat eisen aan bufferstroken gelijk zijn in het GLB en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Over wat er geteeld mag worden, staat niets.

Reacties

  1. Ik neem aan dat lnv 8 euro de meter aan een boer betaald als je verplicht een bufferstrook aan moet leggen? En die adema begint zich nu al achter Brussel te verschuilen, dat voorspeld weinings goed…..

Beheer
WP Admin