Het sectorplan Veal Forward stelt nieuwe doelen voor diergezondheid, dierwelzijn en de CO2-footprint van kalfsvlees. – Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Kalversector zet duidelijke doelen voor toekomst met sectorplan Veal Forward

Met het sectorplan Veal Forward richt de vleeskalversector zich op diergezondheid, dierwaardige veehouderij en balans met natuur, met ambitieus beleid voor een duurzame toekomst.

Om de diergezondheid en het welzijn te verbeteren, heeft de kalverhouderij samen met de melkveehouderij, kalverhandel en transport het routeplan ‘Goede Zorg voor het Kalf’ opgesteld. De sectorambities op dit gebied komen voort uit dit routeplan. Er zal nog meer aandacht zijn voor de zorg van kalveren op het melkveebedrijf. Een kalf kan alleen worden verplaatst als het aantoonbaar goed verzorgd, klinisch gezond is, zelfstandig kan eten en drinken en enige mate van weerstand heeft. Zodra de basisverzorging op orde is, kan de minimale transportleeftijd naar minimaal 28 dagen. De streefdatum hiervoor is 2026.

De gezondheidsstatus van kalveren wordt belangrijker. Vanaf 2025 worden er alleen nog kalveren opgezet van bedrijven die vrij zijn van IBR en BVD. Voor Salmonella sluit de sector zich aan bij het bestrijdingsplan van de melkveehouderij. Zodra het wettelijke kader voor BVD-bestrijding in werking treedt, importeert de sector geen kalveren meer uit landen zonder BVD-bestrijdingsprogramma. Dit betreft onder andere Oost-Europese landen, Spanje en Portugal. Verder worden er eisen gesteld aan transportduur, voeding tijdens lange transporten en het type vrachtwagen waarin kalveren worden vervoerd.

Sectorplan Veal Forward: komende 10 jaar meer ruimte

Van kalverhouders wordt verwacht dat kalveren meer ruimte per dier krijgen. Bij nieuwbouw geldt april 2024 als ingangsdatum; bij renovatie moeten de nieuwe oppervlaktematen uiterlijk 2035 zijn toegepast. Voor stallen die in 2030 nog niet zijn vernieuwd, wordt in 2031 een plan opgesteld om uiterlijk 2035 de stal te hebben aangepast.

CO2-footprint tot 20% lager in 2040

Om bedrijven meer in balans met natuur en omgeving te brengen, wordt ingezet op een gezonder stalklimaat door middel van brongerichte reductie van de ammoniakuitstoot. Aangezien er systemen ontwikkeld en goedgekeurd moeten worden, is het streven om dit in 2040 te realiseren. Verder moeten voerproducenten bijdragen aan een lagere CO2-footprint. Deze kan in 2040 per kilogram kalfsvlees met 15 tot 20% worden verlaagd. Vanaf volgend jaar moet 100% ontbossingsvrije soja en palmolie worden gebruikt. Verder moet in 2040 meer dan de helft van de voergrondstoffen bestaan uit rest- en bijproducten, en moeten de voergrondstoffen voor 90% afkomstig zijn uit Europa.

Reacties

  1. Minimale transport leeftijd van 28 dagen? Die ruimte op een melkveebedrijf is er helemaal niet. Zowel op gebied van huisvesting, arbeid en mest en kosten.

Beheer
WP Admin