Foto: Ton Kastermans Fotografie AlgemeenNieuws

IMF: Nederland moet landbouwemissies aanpakken

Het Internationaal Monitair Fonds (IMF) noemt het belangrijk dat Nederland emissies uit de landbouw aanpakt om zijn klimaatambities te behalen.

In navolging van het Planbureau voor de Leefomgeving zegt ook het IMF dat Nederland met zijn huidige klimaatbeleid de doelstellingen voor 2030 en 2050 waarschijnlijk niet gaat halen. Het gaat om reductie van broeikasgassen met respectievelijk 49 en 95% ten opzichte van 1990. In combinatie met de Europese klimaatplannen in de Green Deal wordt dit nog moeilijker.

Het IMF doet een aantal suggesties om de doelstellingen wel te halen. Eén daarvan is het aanpakken van landbouwemissies. Volgens het IMF zijn de emissies uit de landbouw disproportioneel voor de bijdrage die deze sector levert aan de economie.

IMF: toeslagen voor uitstoot CO2

Daarnaast stelt het IMF onder meer voor om toeslagen in te stellen voor de uitstoot van CO2 in de energiesector. Huishoudens moeten wel beschermd worden tegen disproportionele lasten.

Het IMF doet zijn suggesties in een verslag met eerste bevindingen van een bezoek aan Nederland. Het instituut keek hierbij naar de hele staat van de Nederlandse economie. Die heeft de coronapandemie goed doorstaan, concludeert, het IMF. Ze benoemen een aantal uitdagingen voor de middenlange termijn, waaronder dus dat Nederland zijn klimaatbeleid moet versterken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Reacties

  1. IMF bestudeerd ook alleen maar rapporten die hun aangedragen worden. hadden ze ook wel online af kunnen handelen, had ook weer CO2 uitstoot gescheeld.

Beheer
WP Admin