Regels rond reageren

De reactiemogelijkheid op Boerderij.nl is bedoeld voor discussies over de inhoud van het artikel, toevoegingen op/aan artikelen en tips voor en vragen aan de redactie.
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Je reageert onder je eigen naam. Ook houd je je aan de wettelijke regels en algemene fatsoensnormen.

Dit tolereert Boerderij niet:

✘Schelden, zwartmaken van individuen, groepen of organisaties en plaatsen van gewelddadige, racistische, antisemitische en/of extremistische uitlatingen.
✘Te dominante aanwezigheid op het forum.
✘Het bedreigen van andere sitebezoekers, Boerderij of prominente personen. Hiervan zal aangifte worden gedaan en je gegevens zullen worden overgedragen aan de politie. 
✘Het aanvallen, vernederen of op andere wijze zwartmaken van andere sitebezoekers, Boerderij, of prominente personen. 
✘Het plaatsen van privégegevens van jezelf of anderen. 
✘Het gebruik van URL’s (linkjes) in je reactie. 
✘Reclame maken voor producten of artikelen. 

Blokkeren

Als de inhoud van een reactie naar het oordeel van de webredactie ontoelaatbaar is, wordt deze reactie of worden al je reacties door de webredactie verwijderd, of bewerkt (door ontoelaatbare passages/scheldwoorden weg te halen). Als dit herhaaldelijk gebeurt, kan de redactie besluiten je reactiemogelijkheid stop te zetten, zodat je (tijdelijk) niet meer kunt reageren. Je wordt hier altijd per e-mail van op de hoogte gebracht.

De redactie van Boerderij gaat niet in discussie over geplaatste reacties, verwijderde reacties of geblokkeerde accounts.

Wij wensen je veel plezier bij het reageren op artikelen van Boerderij.nl.

Beheer
WP Admin