Partner
Foto: Hipra PluimveePartner

Het belang van juiste toediening van coccidiosevaccins

Er zijn verschillende methoden voor de toediening van een coccidiosevaccin voor kippen.

Als het gaat om de technische aspecten van de toepassing van een coccidiosevaccin voor kippen, gaan de vragen die normaal gesproken worden gesteld over de samenstelling van het, aantal en type soorten dat het bevat, de mate van attenuering van de stammen, enz. Maar een ander, zeer fundamenteel aspect wordt vaak vergeten: de toedieningsweg.

In de afgelopen jaren zijn verschillende methoden ontwikkeld voor de toediening van een coccidiosevaccin voor kippen (Williams, 2002). Aanvankelijk werd dit type vaccin voornamelijk toegediend via het drinkwater, sprayen op het voer of de oogdruppelmethode.

Sprayvaccinatie op diervoeders

Als het gaat om sprayvaccinatie op diervoeders dient erop gewezen te worden dat, met toediening via deze route, er rekening mee gehouden moet worden dat de vaccins gesporuleerde oöcysten in een waterige oplossing bevatten. Hierdoor is er een hoog risico dat de oöcysten worden geïnactiveerd vanwege uitdroging, de hoge temperaturen op de eerste dag van het leven op de boerderij en het feit dat het voer een absorberend medium is.

De oogdruppelmethode wordt tegenwoordig vrijwel niet meer toegepast omdat deze methode, vooral bij slachtkuikens, erg arbeidsintensief is.

Spray-apparatuur

Toediening via spray-apparatuur in de broederij is een toepassingsmethode voor eendagskuikens, die de andere hierboven beschreven methoden in grote lijnen heeft vervangen. Met het gebruik van deze methode worden de oöcysten in een coccidiosevaccin bereid in een oplossing met een kleurstof. Dit biedt een tweevoudig voordeel; ten eerste kan het effect van de vaccinatie op de kratten kuikens worden gevisualiseerd en ten tweede worden de kuikens ook gestimuleerd om het vaccin van elkaar op te pikken.

Dezelfde toedieningsweg kan worden bereikt door draagbare machines (rugspuit) te gebruiken voor kleinere aantallen kuikens, hetzij in de broederij of direct op de boerderij, net wanneer de kuikens aankomen en wanneer ze nog steeds in de kratten zitten.

Nog een andere toepassingsmethode is de opname van het coccidiosevaccin via een gekleurde gel. Deze gekleurde gel wordt met behulp van speciale apparatuur in de vorm van ‘regen’ over de kuikens gesprayd. De meest recente vooruitgang is de ‘in-ovo’ inenting in 18-daagse embryonale eieren. Over deze toepassing in de pluimveehouderij zullen we in de nabije toekomst veel meer gaan horen.

Om een uniforme ontwikkeling van de immuniteit bij alle gevaccineerde kippen bij toediening van een coccidiosevaccin via grove spray te garanderen, zijn er enkele belangrijke punten die opgevolgd moeten worden:

  1. Correcte verdunning van het vaccin. Elk coccidiosevaccin voor kippen moet worden verdund met water om het volume van de vaccinsuspensie te bereiken dat overeenkomt met het aantal te vaccineren kuikens. Deze parameter is gekoppeld aan zowel het spuitvolume per krat dat door de vaccinfabrikant wordt aanbevolen, als het aantal kuikens in elke doos. Hipra heeft een online doseringcalculator om het uiteindelijke volume van de vaccinsuspensie van haar vaccins voor coccidiose te berekenen.
  2. Druppelgrootte van de vaccinoplossing. Om er zeker van te zijn dat het vaccin wordt opgenomen en om snelle uitdroging te voorkomen wanneer een zeer fijne spray wordt gebruikt (zoals in het geval van spray voor IB), moet de druppelgrootte tussen 200 en 300 micron zijn.
  3. Uniformiteit van de distributie van het vaccin in de kuikenkrat. Om ervoor te zorgen dat het begin van immuniteit min of meer gelijktijdig is bij alle kuikens, is het essentieel dat tijdens de vaccinatie zo veel mogelijk kuikens in de doos worden geraakt door de vaccinoplossing en dat ze het vaccin kunnen innemen door het pikken van elkaar. Dit is strikt afhankelijk van het volume dat de machine per doos spuit: voor een doos van 100 kuikens is 28 ml het meest geschikte volume om een goede dekking van de hele doos te bereiken.
  4. Kleurstoffen/aroma‘s. Om de juiste toepassing te bereiken, is het altijd nuttig om een kleurstof toe te voegen, zodat de kuikens gestimuleerd worden om het vaccin van elkaar op te pikken en op te nemen. Bepaalde aroma‘s, onder omstandigheden met een lage lichtintensiteit, zullen ook helpen om de opname van de druppels te bevorderen.

Hoe kunnen we na toediening van een coccidiose vaccin voor kippen controleren of het correct is toegepast?

  1. Direct in de broederij: door het visuele effect van uniformiteit te beoordelen dankzij de kleurstof.

    Op de foto links zien we een voorbeeld van een goede uniformiteit van vaccinatie, omdat een groot aantal kuikens nat en gekleurd is. Dit betekent dat bijna al deze kuikens zijn geraakt door het vaccin en daarom kunnen ze de replicatie van de vaccinale oöcysten starten. Op de foto rechts zien we daarentegen een slechte uniformiteit van de applicatie, omdat een groot aantal kuikens niet gekleurd is. - Foto: Hipra
    Op de foto links zien we een voorbeeld van een goede uniformiteit van vaccinatie, omdat een groot aantal kuikens nat en gekleurd is. Dit betekent dat bijna al deze kuikens zijn geraakt door het vaccin en daarom kunnen ze de replicatie van de vaccinale oöcysten starten. Op de foto rechts zien we daarentegen een slechte uniformiteit van de applicatie, omdat een groot aantal kuikens niet gekleurd is. – Foto: Hipra
  2. Verzamel 10 individuele verse faecesmonsters (geen strooisel): Individuele analyse van de faeces maakt het mogelijk om de uniformiteit van de vaccinatie te beoordelen. De beste leeftijd voor het verzamelen van individuele mestmonsters voor dit doel is 14 dagen leeftijd.

Over het algemeen geldt dat een juiste toediening van een vaccin resulteert in het bevorderen van een goede immuniteit. In het geval van een coccidiosevaccin voor kippen is deze regel zeker nog zo belangrijk. Coccidiose is een sluipmoordenaar en veroorzaakt niet alleen technische maar ook financiële tegenvallende resultaten op je bedrijf.

Beheer
WP Admin