Partner
Foto: Corteva Agriscience AkkerbouwPartner

Granulaten in pootgoed vertragen luisontwikkeling

Vydate 10G staat bekend als een aaltjesbestrijdingsmiddel. Het heeft echter ook een aanvullende werking tegen luizen. De luizenwerking van Vydate 10G kan een extra reden voor telers zijn om dit granulaat in pootgoed toe te passen.

Vydate 10G wordt door de wortels van de poter opgenomen en getransporteerd naar de stengels en bladeren. Door deze systemische werking zijn nieuwe stengels vanaf opkomst direct beter beschermd. Dit terwijl een nieuwe stengel anders pas beschermd is wanneer er een bespuiting plaatsvindt.

Proefresultaten

In 2020 is door Proeftuin Zwaagdijk onderzoek gedaan naar de luiswerking van de twee beschikbare granulaten. Na opkomst telden onderzoekers wekelijks het aantal luizen per 25 samengestelde bladeren. De opkomstdatum was 5 juni. In deze grafiek staan de resultaten.

Grafiek: Corteva Agriscience

Grafiek: Corteva Agriscience

Beide granulaten zorgen voor een vertraging van de luisontwikkeling. Vydate heeft echter de beste werking. Daarnaast is in 2020 een kasproef uitgevoerd door PPO Lelystad met als doel het effect van beide granulaten te testen op luisontwikkeling. Hieruit kwamen vergelijkbare resultaten.

Het is echter af te raden om later met de bespuitingen te beginnen als een granulaat is gebruikt. Een granulaat dient als een extra instrument om de virusoverdracht zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt zeker nu het percentage declasseringen in pootgoed zo hoog is.

Nevenwerking tegen ritnaalden

Uit het onderzoek blijkt dat beide beschikbare granulaten een nevenwerking hebben tegen ritnaalden. Deze nevenwerkingen ontlopen elkaar niet veel. De werking is duidelijk minder dan die van Mocap in het verleden.

Zowel voor luizen als voor aaltjes geldt dat de periode net na opkomst heel belangrijk is. De meeste aaltjesschade vindt plaats in het begin van de teelt. Dan is de plant is ook erg gevoelig voor virusoverdracht.

Meer informatie over Vydate

Vydate heeft een betere oplosbaarheid dan andere producten. Daardoor is het product sneller beschikbaar voor de plant en is het gewas ook onder drogere omstandigheden direct goed beschermd. Na drie opeenvolgende droge voorjaren, is Vydate een bedrijfszekere keuze.

Beheer
WP Admin