Foto: Van Assendelft Fotografie AlgemeenNieuws

Geld voor kringlooplandbouw in Brabant

Boeren in de provincie Noord-Brabant, die een omslag willen maken of willen investeren in kringlooplandbouw, kunnen daarvoor vanaf 1 maart 2021 een vergoeding aanvragen.

Daarvoor heeft AgroProeftuin de Peel de ‘Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant’ opengesteld. In totaal is er € 340.000 beschikbaar. Per initiatief is maximaal € 5.000 vergoeding mogelijk, waarmee een aanvrager tot 80% van de projectkosten mag financieren. Aanmelden kan op de website van Regio Noordoost-Brabant.

‘Groene’ experimenten

De bijdrage is bedoeld voor bijvoorbeeld experimenten met nieuwe gewassen, alternatieve teeltmethoden, bodemverbetering, waterkwaliteit en -beschikbaarheid, natuurinclusieve landbouw of een emissiearme veehouderij. Ondernemers kunnen het zogenoemde ‘zaaigeld’ onder andere besteden aan het ontwikkelen of testen van technische innovaties en advies of haalbaarheidsonderzoek voor samenwerkingsprojecten.

Initiatieven op weg helpen

“Ik ben blij dat we boeren en andere vernieuwers met deze financiële bijdragen kunnen ondersteunen”, zegt Ben Brands, voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel. “Met het beschikbare budget kunnen we de komende twee jaar heel veel verschillende initiatieven op weg helpen. Dit is zaaigeld, we verwachten mooie resultaten te oogsten. Hiermee gaan we écht met elkaar stappen zetten op het gebied van kringlooplandbouw.”

Beheer
WP Admin