Gaat veenorm per regio de dierrechten vervangen? - Foto: Koos Groenewold AlgemeenAchtergrond

Gaat veenorm per regio de dierrechten vervangen?

De Brabantse provinciebestuurder Anne-Marie Spierings sorteerde deze week voor op de afschaffing van de varkens- en pluimveerechten vanaf 2018.

“Mogelijk wordt het stelsel van dierrechten losgelaten per 2018. Daarom heeft Brabant deze wet nodig”, zegt Spierings in een interview met Boerderij.

Het klopt dat het stelsel van productierechten – op zijn vroegst – per 1 januari 2018 vervalt. Het stelsel is een van de voorwaarden voor de derogatie afgesproken met de Europese Commissie en heeft daarom dezelfde looptijd als het vijfde actieprogramma Nitraat (2014-’17). Of de dierrechten daadwerkelijk kunnen verdwijnen, hangt af van de uitkomst van de evaluatie van de Meststoffenwet. Voorwaarde voor het laten vervallen van het stelsel van productierechten is dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit is gerealiseerd.

En daarmee zijn we weer terug in Brabant. In Noord-Brabant geldt sinds 2015 een bouwstop voor mestverwerkingsinstallaties. Tegelijk heeft regio Zuid de grootste mestverwerkingsplicht: 50% in 2016 van het bedrijfsoverschot. Dit percentage wordt verhoogd in 2017. Dan moet de mestmarkt in evenwicht zijn en kan Nederland in Brussel aantonen dat het mestprobleem is opgelost. Dat is nodig voor verlenging van de nieuwe derogatie (2018-’22).

Nieuw mestbeleid

Om het Brabantse mestbeleid vlot te trekken, is een veenorm nodig. Brabant werkt aan nieuw mestbeleid waarin mestverwaarding centraal staat. Echter: burgerinitiatieven en natuur- en milieuclubs willen pas meewerken als paal en perk wordt gesteld aan het aantal dieren. Zij lobbyen al jaren voor een standstill. Spierings wil voor 2017 het nieuwe mestbeleid door de Staten hebben geloosd.

Zo lijken volksgezondheid en mest elkaar te dienen met de nieuwe wet. Veehouders krijgen mogelijk vanaf 2018 te maken met nieuwe regionale grenzen voor dieraantallen in hun gebied. Daartegenover staat dat zij na twintig jaar het juk van geldverslindende rechten kunnen afleggen.