Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Fors meer bedrijven doen aan natuurbeheer

Het aantal landbouwbedrijven dat aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doet, is de afgelopen vier jaar flink toegenomen.

In Nederland deden in 2020 8.190 landbouwbedrijven aan een vorm van agrarisch natuur- of landschapsbeheer, blijkt uit cijfers die het CBS woensdag 28 juli publiceerde.

Dat is 16% van alle land- en tuinbouwbedrijven. In 2016 waren het nog 5.268 bedrijven die aan natuurbeheer deden. De cijfers zijn afkomstig uit de Landbouwtelling, waarin niet ieder jaar wordt gevraagd naar verbredingsactiviteiten. In de jaren waarin daar wel naar gevraagd is, laat het aantal bedrijven dat aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doet een flinke fluctuatie zien. In 2011 waren het zelfs nog iets meer bedrijven dan nu: 8.280, daarna nam het aantal af naar 7.404 in 2013 en dus 5.268 in 2016.

De meeste landbouwbedrijven die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen zijn melkveebedrijven (4.504), gevolgd door akkerbouwbedrijven (1.208). Daarnaast is er nog een flinke categorie ‘overige bedrijven’, 1.521, en zijn er 377 schapenbedrijven die aan natuurbeheer doen.

Grote bedrijven

Bijna de helft van alle bedrijven die aan een vorm van agrarisch natuur- en landschapsbeheer doet, heeft meer dan 50 hectare land (totale bedrijfsomvang). In de melkveehouderij is het aandeel grote bedrijven dat aan agrarisch natuurbeheer doet het grootst (meer dan 60% heeft ruim 50 hectare), in de schapenhouderij zijn het juist relatief (qua grond onder bedrijf) kleinere bedrijven; bijna 80% bestaat uit minder dan 30 hectare.

Reacties

  1. We doen al generaties lang aan natuurbeheer, alleen geldt dat tegenwoordig niet meer. Nu moet je aan wensnatuurbeheer doen, bedacht door rantstedelingen die ver van de natuur afstaan.

Beheer
WP Admin