Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

EU broedt op extra steun

Er zijn extra maatregelen nodig om de crisis in de zuivel en de varkenshouderij het hoofd te bieden, maar de Europese landbouwministers en Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zijn er nog niet uit op welke manier dat moet gebeuren.

Na afloop van de vergadering van landbouwministers – de eerste onder voorzitterschap van staatssecretaris Martijn van Dam – zei Hogan dat er innovatieve maatregelen moeten worden bedacht zowel op het niveau van de Europese Unie als in de lidstaten.

De discussie over de moeilijke marktsituatie werd aangevuurd door de Franse landbouwminister Stéphane Le Foll, die onder meer de mogelijkheid suggereerde om een financiële prikkel te geven aan boeren om minder te produceren, zoals dat ook al in Nederland gebeurt door FrieslandCampina.

Steun andere lidstaten

Hogan, die van de Franse plannen kennis moest nemen via de media, zegt dat er interessante ideeën bij zitten, maar dat het de vraag is of ze passen binnen de Europese wetgeving, of er geld voor is en of er genoeg steun is bij de andere lidstaten. “Maar duidelijk is dat we extra inspanningen moeten getroosten, nu de situatie zo moeilijk is en langer duurt dan we verwachtten.”

Hogan heeft eind deze week opnieuw een gesprek met Le Foll. Op voorstel van Van Dam heeft de raad van landbouwministers gesproken voor 25 februari voorstellen te ontwikkelen, die dan op de volgende raad van ministers (14 maart) besproken kunnen worden. “We moeten dan zien wat de beste aanpak is”, aldus Van Dam tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering. “Iedereen is het erover eens dat de situatie moeilijk is voor de boeren en dat er verbetering nodig is.”

Copa wil nieuwe steun voor zuivel- en varkenssector

Er moet een nieuw mechanisme voor de interventieprijs in de zuivel worden ontwikkeld. Dat stelt de Europese koepel van landbouworganisaties en coöperaties Copa Cogeca in reactie op de discussie van de Europese landbouwministers.De Europese boerenbond stelt dat de huidige interventieprijs een ongewenste neerwaartse druk legt op de prijzen. Secretaris-generaal Pekka Pesonen zegt dat hij blij is dat de landbouwministers en Europees landbouwcommissaris erover eens zijn dat er sprake is van crisis in de zuivel en de varkenshouderij. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen veel producenten gedwongen moeten stoppen, aldus Pesonen. Pesonen roept de Europese lidstaten op met met goede maatregelen te komen. Pesonen dringt er bij de Europese Commissie op aan om de onderhandelingen met Rusland te intensiveren om de importrestricties in verband met Afrikaanse varkenspest op te heffen. Copa Cogeca bepleit een exportondersteunend systeem met kredieten voor de uitvoer van varkensvlees.

Lees ook: Van Dam: volop aandacht voor crisis in zuivel en varkenshouderij

Beheer
WP Admin