Foto: Jan Willem Schouten BoerenlevenColumn

‘Er is een toekomst mogelijk’

Ontdek je (on)mogelijkheden. Er verandert veel en je moet er maar mee dealen. Invloed is hierbij het sleutelwoord.

Kun je nog koers houden met jezelf, je gezin, je bedrijf? Of is het nodig de bakens te verzetten en andere doelen na te streven? Een andere richting in te slaan wellicht? Veel agrarisch ondernemers vragen zich af: heb ik volgend jaar nog wel een bedrijf? Of over een paar jaar? Hebben we nog bestaansrecht met ons bedrijf?

In tijden als deze wordt er extra veel van je gevraagd. Onzekerheid en onduidelijkheid kunnen aan je vreten. Dit heeft effect op hoeveel plezier je nog in je werk hebt en het perspectief wat er nog voor je is.

Als ondernemer wil je invloed, je wilt zelf kunnen sturen

Invloed, dat is het sleutelwoord. Als ondernemer wil je invloed. Je wilt zelf kunnen sturen en bepalen waar je bedrijf heen gaat. Maar je merkt misschien wel dat jouw invloed lijkt af te nemen. Er worden beslissingen voor je genomen en beleidslijnen uitgezet waar je maar mee moet zien te dealen. En dat voelt niet goed. Want boer zijn heeft vooral ook te maken met vrijheid en ruimte hebben om te kunnen ondernemen.

Richting geven aan het leven

Er zijn mensen die invloed proberen uit te oefenen op zaken waar ze geen of beperkt invloed op hebben. Zonde van de energie. Er zijn ook mensen die zich richten op zaken waar ze wel invloed op hebben en die zo toch weer richting kunnen geven aan het leven of het bedrijf. Richt je dus op zaken waar je wel wat mee kunt bereiken, zou ik zeggen.

Steeds meer ondernemers schakelen in deze tijden hulp in van buitenaf

In tijden als deze kan het helpen om eens goed en misschien wel wat langer en dieper in de spiegel te kijken. Wat wil je zelf? Waar wil je staan over een paar jaar? Kun je eerlijk zijn over de kansen en bedreigingen, sterktes en uitdagingen voor jou als mens en voor je bedrijf? Passen jouw ambities nog bij jouw mogelijkheden, of zijn jouw mogelijkheden misschien wel groter dan je had durven denken?

Inzet van plattelandscoaches

Steeds meer ondernemers schakelen in deze tijden hulp in van buitenaf. Iemand die eens met je meekijkt en meedenkt, maar vooral iemand die je helpt om te ontdekken wat jouw (on)mogelijkheden zijn en die zo nu en dan eens een spiegel voorhoudt. Zodat jij weer zicht krijgt op de toekomst.

Een mooi voorbeeld van wat er momenteel gebeurt, zien we in de provincie Utrecht. Sinds een klein jaar ondersteunt een team van plattelandscoaches elke agrarisch erfeigenaar die dat wil in het toekomstbestendig maken van de onderneming. Zij doorlopen een vrijwel kosteloos traject om meer zicht, grip en houvast te krijgen op de onderneming, de omgeving en soms ook zichzelf. Een mooi initiatief dat naar mijn mening landelijk navolging verdient.

Waarom? Omdat jij als agrarisch ondernemer te waardevol en te belangrijk bent voor dit land. Er is een goede toekomst mogelijk voor boeren. Wellicht vraagt dat om een kleine of grotere verandering van koers, de nodige flexibiliteit en aanpassingen, maar er liggen kansen. Ook voor jou.

Beheer
WP Admin