Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Een derde nertsenhouders stopt dit jaar

Van de ruim 150 nertsenhouders zal naar schatting 30 tot 40% dit jaar stoppen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in totaal € 36 miljoen beschikbaar voor stoppers, voor subsidiëring van de sloop- en ombouw en als ondersteuning van ondernemers die te maken krijgen met een onbillijk gat in hun pensioenvoorziening.

Lees meer over de subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen op RVO.nl

Fiscale voorzieningen

Voor de nertsenhouders worden fiscale voorzieningen getroffen met terugwerkende kracht tot 15 januari 2013. De fiscale voorziening is bestemd voor bedrijven die hun bedrijf ombouwen naar een andere bedrijfsactiviteit. De subsidie voor sloop en ombouw kan niet met terugwerkende kracht gelden. De subsidieregeling is ingegaan op 28 februari van dit jaar.

Problemen bij omschakeling

Volgens landbouwminister Schouten lopen nertsenhouders tegen problemen aan als ze hun bedrijf willen omzetten naar andere landbouwsectoren. Omdat de bedrijven een lage uitstoot (geur, ammoniak of fijnstof) hebben zijn de mogelijkheden naar een andere diercategorie beperkt.

Naleving welzijnsregels ‘zeer goed’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert welzijnsinspecties uit op bedrijven waar nertsen worden gehouden. Onlangs zijn de inspectieresultaten gepubliceerd. Conclusie van de autoriteit: De naleving van de welzijnsregels in de nertsenhouderij is met 98% zeer goed te noemen. Ook met betrekking tot de Wet verbod pelsdierhouderij is de naleving hoog.

Beheer
WP Admin