Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

€ 1,25 miljoen Gelderse subsidie voor duurzame landbouw

Gelderland stelt € 1,25 miljoen subsidie beschikbaar voor innovatieve concepten voor duurzame landbouw.

Van 18 maart tot en met 6 mei kunnen ondernemers voorstellen indienen via de website van RVO.nl. De concepten moeten bijdragen aan de doelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord en de Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.

Alleen subsidie voor samenwerkingsverbanden

De subsidies worden niet langer verleend aan losse bedrijven. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van vernieuwende plannen die verder gaan dan het persoonlijke bedrijfsbelang. De subsidies worden verstrekt aan samenwerkingsverbanden die uit ten minste 2 partijen bestaan. Hiervan moet minstens 1 persoon boer zijn of in dienst zijn bij een organisatie de de landbouwsector vertegenwoordigt.

Een commissie beoordeelt de ingediende projecten. De beste voorstellen hebben recht op subsidie.

Beheer
WP Admin