Droge start voor zaaien eerstejaars plantuien AkkerbouwFoto

Droge start voor zaaien eerstejaars plantuien

De eerste eerstejaars plantuien zijn gezaaid, al was het wat te droog. Soms is eerst beregend om het zaad in vochtige grond te krijgen. De grondtemperatuur is relevant voor het zaaitijdstip.

Gezien het spoor van de frontwielen is te zien dat de volle 3 meter met banden op lage spanning wordt gereden.

De afnemer van de eerstejaaars plantuitjes is Go Products in Nagele. Dit bedrijf teelt bij meerdere telers verdeeld over Nederland. Voor de spreiding en daarmee meer zekerheid en minder teeltrisico. "We proberen deze week het zaaien af te ronden", zegt Hans Goud van Go Products. "In het noorden doen we dat bijna altijd eind april, vanwege de temperatuur."

Het tijdstip van bespuiting met bodemherbicide Stomp is nu ideaal op vochtige grond. Binnen een week wordt vlak voor opkomst nog roundup toegepast.

Na het zaaien is ruim 10 millimeter neerslag gevallen. Teler Jeroen Schutte is tevreden over de aansluiting van het zaad met de grond. Hierdoor hoeft geen beregening meer plaats te vinden. Het aantal groeidagen is ongeveer 90 en de start is dus goed.

Het zaaien gaat prima onder goede omstandigheden. Loonbedrijf van Dun draait met 4 zaaicombinaties en heeft ongeveer 350 hectare te zaaien. Deels ook buiten de polder.

Met zelf geconstrueerde kouters voor de aandrukwielen wordt in feite vollevelds gezaaid op bedden van 3 meter.

Er worden rassen gezaaid van Takii Europe; Takmark, Takstar, Reks, Bonus en Medusa. Een belangrijk punt is de fusariumtolerantie voor de teelt van plantuien. Elk ras moet afgedraaid worden op de te zaaien kilo's per hectare. Alex draait het aantal omwentelingen met een slinger aan het aandrijfwiel.

Peter houdt de bakken in beweging, zodat ze plaatselijk niet overstromen. Gezien de hoeveelheid die per hectare gezaaid wordt, is de opvangbak redelijk vol bij de afdraaiproef.

Het zaad wordt in een emmer opgevangen om te wegen.

Een rekensommetje om de hoeveelheid per hectare te controleren. De zaaihoeveelheid is gemiddeld 110 tot 115 kilo per hectare.

Vanwege de zeer droge omstandigheden is op de eerste dag niet doorgezaaid en is in de nacht beregend. Dit gaat snel en zonder stof is het beter werken. Dat is het grootste voordeel geweest van deze beregening.

Voor rassen met een kleiner oppervlakte is het zaak om de zaadhoeveelheid over de volle breedte op peil te houden. Dat gebeurt met een kwast en vooral niet met de vingers, gezien de grijpgrage roerinrichting.

Er wordt op bedden van 3 meter gezaaid, inclusief paden van 38 centimeter. De buitenste rijen krijgen 150% zaad en de zonzijde 175%. De schuiven hiervoor worden met een kleine cilinder open of dicht gezet. Daarom zien we de markeurs ook in werking, terwijl er met gps wordt gereden.

De frontwielen maken de wielbasis groter, maar de breedte van de kopakker is acceptabel voor verdere werkzaamheden.

Jeroen Schutte in Nagele (Fl.) liet loonbedrijf van Dun uit Rutten zijn eerste percelen plantuien zaaien op lichte grond (10% afslibbaar). Dit gebeurde onder zeer droge omstandigheden. De chauffeur is Alex van Gerner, zijn broer Peter staat op de zaaimachine.

Peter van Gerner heeft zich goed gewapend tegen het stof waarmee hij achter op de zaaimachine te maken heeft. Hij draagt een uitgebreid stofmasker. Anders zou hij dit werk niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Beheer
WP Admin