AlgemeenAchtergrond

Delta Milk

Delta Milk is een leveranciersvereniging die in 2009 de kaasfabriek van FrieslandCampina in Bleskensgraaf overnam en nu kaasfabriek De Graafstroom in handen heeft, samen met directeur Henk van Bochove.

De coöperatieve leveranciersvereniging is in 2003 opgericht, in 2008 werd zij geregistreerd als melkkoper bij het Productschap Zuivel. Ten tijde van de aankoop van ‘Bleskensgraaf’ had Delta Milk 70 melkveehouders uit met name West- en Midden-Nederland als lid. De coöperatie wil de komende jaren er minimaal 300 leden bijkrijgen – in de eerste maand na de overname meldden zich 100 gegadigden.

Leden moeten 5 cent per kilo te leveren melk inbrengen; 3 cent daarvan zou binnen 4 of 5 jaar met rente plus nabetaling terugvloeien naar de boer.

Delta Milk heeft inmiddels zo’n 150 leden. Het bedrijf betaalt de leden een melkprijs die in de buurt zich van de garantieprijs van FrieslandCampina.

Delta Milk kan in Bleskensgraaf 320 miljoen kilo melk verwerken. Maximaal 70 procent daarvan moet van de leden komen, de rest wordt zo nodig bijgekocht. In 2010 wil Delta Milk minimaal de helft van de uiteindelijk benodigde 224 miljoen kilo melk binnenhalen. Daartoe wil Delta Milk een gegarandeerde melkprijs van het niveau van FrieslandCampina betalen, eventueel met een winstuitkering/nabetaling.

Mede als gevolg van de aankoop van de fabriek verloor Delta Milk per 2010 het leveringscontract met Özgazi en Omaga 3 melk. Özgazi en Omega 3 zoeken daarom nieuwe leveranciers voor in totaal 45 miljoen kilo melk.

Financieel

Het bedrijfsplan vaan Delta Milk voorziet in een jaarlijkse omzet van 100 tot 120 miljoen euro, De beoogde winst ligt rond de 6 miljoen euro.

Adres

Delta Milk
Grote Kanaaldijk 18
4231 ZA Meerkerk

Website

Delta Milk

Aanvullende informatie, fouten ontdekt of andere op- en aanmerkingen? Mail de redactie!

Beheer
WP Admin