Partner
Conviso Smart blijkt vooral een uitkomst voor percelen met veel onkruidbieten en met moeilijk te bestrijden onkruiden. - Foto: KWS AkkerbouwPartner

Conviso Smart van KWS groeit door in 2022

Het Conviso Smart-systeem tegen onkruidbieten en probleemonkruiden groeit door in 2022. De ervaringen van telers in het introductiejaar zijn zo goed dat KWS een verdubbeling verwacht van het areaal van de innovatieve rassen.

In 2021 hebben telers op 1100 hectare ervaring opgedaan met het Conviso Smart-systeem. Uit die ervaringen blijkt dat het vooral een uitkomst is voor percelen met veel onkruidbieten en met moeilijk te bestrijden onkruiden, vertelt Marcel Arts van KWS.

Minder bespuitingen nodig

De nieuwe rassen blijven qua financiële opbrengst met gemiddeld 92 punten nog wel wat achter bij de klassieke rassen. Maar de percelen waarop dat cijfer is bepaald, zijn behandeld met de gangbare herbiciden. Het voordeel van deze rassen is juist dat er dankzij de combinatie met het herbicide Conviso Smart minder bespuitingen nodig zijn. Bij elke klassieke bespuiting krijgt het gewas een tikje, waardoor de groei even hapert. De tolerante Conviso Smart-rassen groeien ongeremd verder na een bespuiting. “Die 92 is dus een theoretisch getal”, zegt Arts. “De praktijk is anders.”

Bovendien zullen telers het systeem vooral toepassen op percelen met een hoge onkruiddruk of met veel onkruidbieten. Op zulke percelen zijn met de gangbare middelen extra bespuitingen en extra kosten nodig om het onkruid te bestrijden. Met het Conviso Smart-systeem is dat niet nodig. Ook daarmee scoort dat systeem beter dan gewasbescherming met gangbare middelen in gangbare rassen.

Tekst gaat door onder de video

Conviso Smart geeft teler rust en gemak

Minder hoeven spuiten geeft ook meer rust, geeft Arts aan. “Het maakt veel uit of je twee keer moet spuiten of vier of vijf keer. “Voor elke bespuiting moet je een goed moment zoeken en er tijd voor maken. Bovendien is het bij de gangbare middelen zaak om er bovenop te zitten, want bij veel probleemonkruiden is gelijk in het kiemplantstadium een bespuiting nodig. Anders ben je te laat. Bij het Conviso Smart-systeem kun je rustig al het onkruid laten opkomen voordat je een keer spuit. Dat geeft rust en gemak voor telers.”

Zaad bestellen

Voor teeltjaar 2022 zijn vier Conviso Smart-rassen van KWS leverbaar. KWS heeft in samenwerking met Cosun besloten om deze rassen aan te bieden aan telers met onkruidbieten en met moeilijk te bestrijden onkruiden, waarbij onkruidbestrijding op de gangbare manier niet voldoende effect heeft.

Telers kunnen de Conviso Smart-rassen met Conviso Smart gewoon bestellen bij de Bietenzaadbestelling 2022 bij Cosun Beet Company. Ze betalen dan zowel het zaad als het middel. Telers kunnen wel kiezen wie het herbicide levert. Dat kan via de eigen leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer weten? Hier vind je alles over Conviso Smart.

Beheer
WP Admin