De Europese Commissie erkent het belang van kunstmest voor de landbouw. “Boeren kunnen niet zonder kunstmest", aldus een woordvoerder. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Brussel zoekt naar alternatieven voor duur kunstmest

De Europese Commissie werkt hard aan het vinden van duurzame en betaalbare alternatieven voor kunstmest.

Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie in antwoord op vragen van SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. De politicus pleit voor het toestaan van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger, nu de kunstmestprijzen zo zijn gestegen. Andere Europarlementariërs maken zich ook grote zorgen. “De prijzen zijn al hoog en 40% van de kunstmestproductie in Europa ligt stil”, wijst de Deense Asger Christensen van Renew.

Een woordvoerder van de Europese Commissie erkent het belang van kunstmest voor de landbouw. “Boeren kunnen niet zonder kunstmest. Daarom zijn we op hard op zoek naar meer en duurzame alternatieven van kunstmest.” De EC zoekt naar innovatieve alternatieven, die de productiekosten van de boeren beperken en ook de uitspoeling verminderen. Nederland probeert al 15 jaar mineralenconcentraat uit dierlijke mest goedgekeurd te krijgen als kunstmestvervanger, maar kreeg dit tot nu toe niet voor elkaar.

Ramingen oogsten lager door droogte

De landbouwcommissie van het Europees Parlement vergaderde over de oogstramingen van dit jaar. Door de droogte en hitte zijn de oogstramingen laag. De graanopbrengst wordt 4% lager ingeschat dan het vijfjaargemiddelde. De tarweopbrengst vormt een uitzondering op de algemene graantendens: hier wordt 0,4% meer opbrengst geraamd, mede omdat de oogst veelal aan het begin van de droogteperiode plaatsvond. De gerstoogst wordt 3,7% lager verwacht.

Fors lagere opbrengst mais

Met name de maisopbrengst kampt met de gevolgen van de droogte: hier wordt een oogst van 13,7% onder het meerjarig gemiddelde geschat. De groei van het areaal zonnebloemen heeft de oogstprognose niet doen stijgen: er wordt 3% minder oogst verwacht dan afgelopen jaren. Bij groente en fruit zijn de verschillen qua opbrengst groot. Voor suikerbieten wordt een stijging van de productie verwacht in de EU.

Reacties

 1. Heren u hoeft het niet met mij eens te zijn, maar om zonder enige onderbouwing te stellen dat ik er geen verstand van heb steekt mij want het is wel mijn vak, de waterkwaliteit is ook in 2021 op zandgrond achteruit gegaan daarvoor kun je wel de kop in het zand steken maar als we gewoon bij de feiten blijven is Nederland verreweg het slechtste land van heel Europa zie artikel Waterkwaliteit in Nederland (Volkskrant)

  Afgelopen juli (2021) is de veertiende derogatierapportage, over monitoringsjaar 2019 en de trend vanaf 2006, door het RIVM gepubliceerd en door de minister van LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) opgestuurd naar de Europese Commissie ( EC (European Commission)). De derogatierapportage bevat de monitoring van de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit van circa 300 bedrijven van het Derogatiemeetnet van het LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid), en vervult daarmee een belangrijke voorwaarde voor de verlening van derogatie door de EC. Belangrijke conclusies van de derogatierapportage waren onder andere dat het stikstofbodemoverschot in 2019 weer daalde in alle regio’s, na een stijging in 2018 door onder andere slechte gewasgroei. Daarnaast daalden in 2020 de nitraatconcentraties in het uitspoelingswater in de Klei- en Veenregio, maar stegen deze verder in de Zandregio, vermoedelijk als gevolg van de droogte van de afgelopen jaren.

 2. Kunstmestvervangers zijn verkapte kunstmest. Gemaakt uit mestoverschot dat tot stand komt uit ingevoerd krachtvoer dat, juist, groeit op kunstmest. Bovendien is het ook een behoorlijk energie intensief proces waarvan de kosten bijna gelijke tred houden met kunstmest.
  #zinloos

 3. Even kun jij ook cijfers laten zien die jouw betoog beamen. Ik zal jouw vast uit de droom helpen nee dat kun jij niet. Immers NL grondwater voldoet aan alle eisen. En kun jij ook snappen dat als je opbrengst lager is dat dan de bemesting ook lager kan zijn in andere landen?? Als sluitend bewijs voor jouw verhaaltje kom je met al dan niet plaatsgevonden gesprekken tijdens jouw vakanties met boeren die jij niet verder met naam en toenaam noemt. En daarop stel jij vast dat derogatie in NL niet nodig is. Als jij zon hekel aan boeren hebt stop dan gewoon met eten

  1. Beste Hans, Hierbij: Nitraatconcentraties in het bovenste grondwater van de Zandregio en de invloed van het mestbeleid RIVM Rapport 680717020.
   Boumans, L.J.M. Meinardi C.R., Krajenbrink, G.J.W. (1989).
   Nitraatgehalte en kwaliteit van het grondwater onder grasland in de
   zandgebieden. RIVM Rapport 728472013. Official Journal of the European
   Communities, no. L 375: 1-8.
   De uitspoeling van het stikstofoverschot naar grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven. RIVM Rapport 680716002.
   Modelmatige verkenningen naar de relaties tussen stikstofgebruiksnormen en de waterkwaliteit van landbouwbedrijven. PRI Rapport 415.
   Gebruiksnormen bij verschillende landbouwkundige en milieukundige uitgangspunten. PRI Rapport 79.
   Evaluatie van het Landelijk Meetnet, RIVM Rapport 680717013.

 4. Alle zeilen moeten bijgezet worden om de plantenvoeding met precisie met kunstmestvervangers te organiseren. Zie de site kunstmestvervanging.

  1. Nu dat is simpel die gaan we kwijtraken om de eenvoudige reden dat we die domweg niet verdienen we hebben al jaren de slechtste waterkwaliteit van Europa. Boeren roepen altijd om het hardst dat ze de regels in heel Europa gelijk willen maar ik ben nu op vakantie in Duitsland en sprak gister met een boer die zou graag dezelfde regels willen als in Nederland, ook in Frankrijk waar ik enkele jaren terug was zouden ze ook best de Nederlandse regels willen, nu zien ze ook daar onderhand ook wel in dat de situatie in Nederland onderhand onhoudbaar is en voeren ook de druk op hun politici op om de poot stijf te houden en de regels die voor hun gelden ook voor de Nederlandse boer te laten gelden.

  2. Even anders de nitraatnorm is 60 milligram daar voldoen alle grondwater aan of zit er onder . Enkel onder zandgrond is een probleem en onder akkerbouw land is meer kans op uitspoeling . Dus voor dat je wat roept zorg eerst dat je goed inleest.

Beheer
WP Admin