Boer kan nu al zijn voordeel doen met smart farming - Foto: Hans Banus AkkerbouwOpinie

‘Boer kan nu al zijn voordeel doen met smart farming’

Precisielandbouw gaat op termijn veel brengen. Met gezond boerenverstand kan de boer nu al resultaten boeken.

Precisielandbouw, plaatsspecifiek boeren ofwel smart farming gaat de komende jaren een rol spelen in de verdere perfectie van de landbouw. Nieuwe technieken, koppelingen van systemen gaan ervoor zorgen dat de voortdurende productiestijging – meer kilo’s, betere kwaliteit – doorgaat. En dat bij een gelijkblijvende of zelfs kleinere input van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Hightechsystemen bruikbaar maken voor boer

Knappe techneuten, landbouwkundigen, dataspecialisten en vooruitstrevende boeren maken veel werk van de ontwikkeling en introductie van met elkaar communicerende sensoren en computers. Vaak klinkt het behalve veelbelovend ook zo ingewikkeld dat het geen enthousiasme oproept bij de akkerbouwer om er zelf mee aan de slag te gaan.

Bovendien, wat moet je met luchtbeelden als je die niet kunt vertalen in een betrouwbaar taakkaartje om met kunstmest of middelen problemen op te lossen? Die vertaling is uiterst moeilijk, misschien wel de bottleneck om hightechsystemen nuttig op elkaar te laten aansluiten. Enige reserve is dus wel op zijn plaats als de nabije toekomst al te rooskleurig wordt voorgesteld.

Luchtbeelden analyseren met collega-teler

Maar er is ook goed nieuws. Met het gezonde boerenverstand is een heleboel te bereiken. Niet meteen spectaculair, maar toch. Begin dit jaar konden telers voor een paar tientjes per hectare luchtbeelden van hun gewassen laten maken. Deze beelden kunnen nuttig zijn om met een collega of andere specialist te analyseren. Misschien levert het een nieuw inzicht op.

Plaatsspecifiek aardappelopbrengst meten

Een stap verder, maar nog heel goed te snappen, is wat akkerbouwer Harry Brouwer in Veelerveen (Groningen) doet. Hij vertelt hoe hij plaatsspecifiek zijn aardappelopbrengst meet – op zand kan dat vrij betrouwbaar. ’s Winters bekijkt hij de opbrengstkaartjes en denkt hij na over wat hij ziet. Niks ingewikkelds, wel nuttig. Bijvoorbeeld om de pacht van stroken langs boomsingels omlaag te krijgen. Of om zelf eenvoudige bemestingsexperimenten te doen.

Harry Brouwer spreekt op 15 december op het Boerderij-congres Grond om te Boeren over Precisielandbouw.

Beheer
WP Admin