Zeker bij wat vochtiger materiaal kan een inkuilmiddel bijdragen om de conservering snel op gang te brengen en vervolgens de kuil stabiel te houden. - Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Belang toevoegmiddel voor een stabiele kuil groeit

Het belang van een toevoegmiddel aan de kuil groeit naarmate de weersomstandigheden extremer worden.

Goed ruwvoer staat aan het begin van een goed melkjaar en een goede ruwvoerbenutting. Met extremer wordende weersinvloeden spelen inkuilmiddelen een grotere rol bij het goed conserveren en stabiel houden van gras en mais. Dat is de conclusie van Mark Leggett, Global Technical Manager Forage bij Volac.

Toevoegmiddel

Inkuilmiddelen bevatten bacteriën die het fermentatieproces positief beïnvloeden. Het is bewezen dat behandeld ruwvoer beter verteerd wordt door de koe en dat er minder droge stof verloren gaat tijdens de conservering. De boodschap van Leggett is dat we goed moeten kijken waar we welke gewassen gaan verbouwen om de verliezen door extreme weersomstandigheden te beperken. Dat vertelde hij tijdens een studiereis van Volac, waar een groep melkveehouders samen met hun loonwerkers en voeradviseur een rondleiding kreeg door de productielocatie van Ecosyl in Port Talbot (Wales).

Gewassen verbouwen en inkuilen is flink duurder geworden. Je moet ervoor zorgen dat alles er zo goed mogelijk bij staat, zo goed mogelijk wordt ingekuild en daarin een goede conservering tegemoet gaat. Daarbij staat inkuilmanagement centraal. Hoe sneller gras of mais van het land onder het plastic zit, hoe beter de kwaliteit van de kuil.

“Ondanks dat marges op veel melkveebedrijven het afgelopen jaar onder druk hebben gestaan, hebben we niet gemerkt dat veehouders hebben bespaard op onze producten”, zegt Leggett. Dat geeft aan dat de opbrengsten van de inkuilmiddelen zwaarder wegen dan de kosten.

Fermenteren en voeren bij hitte

Van de afgelopen vier zomers waren er drie warm en droog. Warm weer versnelt het beginstadium van het fermentatieproces van kuilen. Er is dan ook meer kans op de vorming van mycotoxinen en kuilen kunnen droger worden dan in de eerste instantie gepland was. Daar komt nog bij dat onder normale omstandigheden 10% van de kuil verloren gaat in de vorm van CO2. Als je dit kunt halveren met kuiladditieven kun je een betere ruwvoerkuil én meer melkgeld ontvangen, aangezien melkfabrieken extra inspanning op het terugdringen van de CO2-uitstoot gaan belonen.

Niet alleen tijdens het inkuilen kan de kuil flink opwarmen, ook hitte tijdens het voeren kan de kuil te warm worden om maximaal te worden benut door koeien. Toevoegmiddelen beperken de schade aan het gevoerde rantsoen. Je moet in deze context wel de warmte van de weersomstandigheden tijdens het voeren en broei kunnen onderscheiden.

Lees meer over inkuilen

Beheer
WP Admin