Bandbreedtes gehaltes mest in tabel AlgemeenNieuws

Bandbreedtes gehaltes mest in tabel

Om ondernemers te ondersteunen is recent een tabel opgesteld met bandbreedtes van gehaltes stikstof en fosfaat in dierlijke mest.

De bandbreedtes zijn voor verschillende mestsoorten vastgesteld en moeten handvatten geven om mestfraude te voorkomen. De tabel is gezamenlijk opgesteld door CUMELA Nederland, LTO, POV, TLN en Rabobank. Het is een van de actiepunten in het plan van aanpak mestfraude van december 2017.

Tekst gaat verder onder foto

Mest druipt uit een mestinjecteur. In de mesttabel zijn de bandbreedtes voor verschillende mestsoorten vastgesteld en moeten handvatten geven om mestfraude te voorkomen. - Foto: Jan Willem Schouten

Mest druipt uit een mestinjecteur. In de mesttabel zijn de bandbreedtes voor verschillende mestsoorten vastgesteld en moeten handvatten geven om mestfraude te voorkomen. – Foto: Jan Willem Schouten

Voor de tabel is informatie gebruikt die is verstrekt door enkele deskundigen uit de praktijk op het gebied van realistische waarden voor de verschillende mestsoorten. De informatie is vervolgens getoetst bij enkele grote mestdistributeurs. Daarbij werd de informatie grotendeels bevestigd en soms ook aangevuld.

Signalering in mestsoftware

De bedoeling is dat deze lijst ook zal worden gebruikt als signalering in de mestsoftware. Dit helpt ondernemers om elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehalten. Aldus Cumela Nederland op haar website.

Enkele voorbeelden van bandbreedtes voor fosfaat zijn voor rundveedrijfmest mestcode 14: minimaal 0,9 kilo fosfaat per ton tot maximaal 2,1 kilo per ton. Voor drijfmest van vleesvarkens mestcode noemt de tabel minimaal 0,5 kilo fosfaat en maximaal 9 kilo fosfaat per ton mest. De volledige lijst is in te zien op de website van Cumela.

Beheer
WP Admin