AlgemeenNieuws

Akkoord over toelating transgene gewassen

Brussel – Lidstaten krijgen de mogelijkheid de teelt van transgene teelten tegen te houden, ook als de teelt de goedkeuring heeft van de Europese Commissie. Daarover is woensdagavond een akkoord gesloten tussen het Europees Parlement en de Europese raad.

Europees commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) zei donderdag blij te zijn met het bereikte akkoord dat nog formeel moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de vertegenwoordigers van de lidstaten in Brussel.

Met het akkoord komt een eind aan de impasse over de toelating van transgene gewassen in Europa.  Tot nu toe moesten lidstaten zich neerleggen bij de beslissing van de Europese Commissie over de toelating van transgene gewassen. Die verantwoordelijkheid komt te liggen bij de lidstaten. Volgens Andriukaitis wordt met het nu voorliggende compromis tenminste een gelijk gewicht gegeven aan de opvattingen en het beleid van democratisch gekozen regeringen tegenover de wetenschappelijke adviezen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit. Volgens de Europees Commissaris kan de nieuwe regeling komend voorjaar al van kracht zijn.

In de regeling is geen akkoord gesloten over een fonds voor boeren die worden getroffen door ‘vervuiling’ met genetisch gemodificeerde gewassen. De socialistische fractie in het Europees Parlement had daarvoor gepleit. Lidstaten die transgene teelten toestaan, moeten er voor zorgen dat de teelten de grenzen met naburige lidstaten (die de teelt niet toestaan) niet kunnen overschrijden.

Lidstaten krijgen de mogelijkheid een gewas niet toe te laten op basis van landbouwkundige argumenten, milieuargumenten of sociaal-economische redenen.

Beheer
WP Admin