Varkensvoeders waren goed voor een afzet van 223.000 ton (plus 4,2%). Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

AgruniekRijnvallei realiseert 14% omzetgroei in 2021

Voercoöperatie AgruniekRijnvallei heeft in 2021 de omzet met bijna 14% vergroot, deze kwam uit op ruim € 322 miljoen.

De voerafzet nam over de hele linie toe voor wat betreft mengvoer. De pluimveevoederafzet steeg met 4,5% naar 204.000 ton, varkensvoeders waren goed voor een afzet van 223.000 ton (plus 4,2%), terwijl de afzet van rundveevoer 1,8% toenam naar bijna 190.000 ton. Dat blijkt uit het jaarverslag dat deze week is vastgesteld door de ledenvergadering.

De afzet van enkelvoudige veevoeders daalde met bijna 19%. De totale afzet van voer kwam uit op ruim 680.000 ton, plus 0,9%. De prijzen van voer stegen veel harder dan de hoeveelheid. De totale omzet van veevoeders kwam uit op € 267 miljoen, bijna 16% meer dan in 2020.

Ledenaantal 3% hoger

Het uiteindelijk nettoresultaat over 2021 is volgens de jaarrekening € 263.000, net iets meer dan de helft van de € 508.000 in 2020. In totaal betaalde de coöperatie in 2021 ruim € 8,7 miljoen korting uit aan de afnemers. Het aantal leden van de coöperatie steeg met ruim 3% naar 2.042, het aantal medewerkers was 320 fte in 2021, in 2020 was dat 308.

Beheer
WP Admin