Varkenshouderij

Nieuws

PLUS Retail koerst op keten met 30 varkenshouders

Supermarktketen PLUS start in samenwerking met Vion een eigen keten voor varkensvlees en -vleeswaren.

Het gaat om varkensvlees met 1 ster van het Beter Leven-keurmerk, afkomstig uit het Good Farming Star-programma van Vion. In eerste instantie gaan 14 varkenshouders de vleesvarkens voor deze keten leveren. De keten start met 2.800 varkens per week. Dat aantal wordt naar verwachting binnen 2 jaar uitgebouwd tot ruim 5.000 per week, die uiteindelijk door 30 geselecteerde varkenshouders geleverd gaan worden. Deze hoeveelheden en aantallen zijn berekend aan de hand van het bestaande afnamepratroon van vlees.

Good Farming Star-deelnemers

De bedrijven zijn geselecteerd uit de Good Farming Star-deelnemers. Het zijn middelgrote, circa 3.000 vleesvarkens, van familiebedrijven die ketenontwikkeling zien als toekomstgerichte oplossing. De 3 ketenpartijen gaan nu gezamenlijk werken aan verdere ontwikkeling van voor PLUS belangrijke aspecten als smaak, dierwelzijn, transparantie en duurzaamheid.

Kortere keten

De omschakeling van het huidige assortiment op ketenvlees start medio september met vers vlees, gevolgd door vleeswaren. PLUS betrok haar varkensvlees en – vleeswaren vanuit diverse stromen in Nederland en in mindere mate uit Europa. Door te kiezen voor 1 slachterij en minder vleesverwerkers wordt de keten korter en steekt PLUS in op een optimalere vierkantsverwaarding van de varkens uit de eigen keten. Op deze manier moeten zo min mogelijk varkens nodig zijn om aan de vraag van de PLUS-klant te kunnen voldoen. De aanpak van vierkantsverwaarding vraagt aanpassingen van de supermarktketen, met name bij het plannen van acties.

Consumentenwens

Met de eigen varkensvleesketen volgt PLUS de consumentenwens om te weten waar hun voedsel vandaan komt. De deelnemende varkenshouders worden op de website van de supermarktketen voorgesteld. 3 varkenshouders worden ook ambassadeur van de keten. Op de bedrijven wordt door middel van een bord kenbaar gemaakt dat deze voor PLUS produceren. Een aantal deelnemende bedrijven hebben zichtstallen waar consumenten op gewezen worden.

Denise Dijkhof is een van de sprekers tijdens het congres ‘Ondernemen in de Varkenshouderij’ op 1 oktober in Cuijk (N.-Br.).

Foto

  • Foto: ANP

    Foto: ANP

Of registreer je om te kunnen reageren.