Varkenshouderij

Nieuws 24 reacties

POV vreest verlies fosfaatruimte varkenshouderij

Producenten Organisatie varkenshouderij (POV) werkt alleen mee aan een verdere uitwerking van de plannen voor de warme sanering van de varkenshouderij als de fosfaatruimte voor de varkenshouderij behouden blijft. Dat zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

POV maakt zich zorgen om de fosfaatruimte die ontstaat bij de warme sanering van de varkenshouderij te verliezen voor de sector. Voorzitter Jansen vindt dat de fosfaatproductieruimte die ontstaat bij de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij nodig is voor toekomstige duurzame ontwikkelingen binnen de varkenshouderij zelf. “Denk aan duurzaamheidsconcepten waar meer fosfaatruimte voor nodig is. Duurzaamheidsconcepten sturen meestal niet op een zo laag mogelijk fosfaatuitscheiding, maar op kringlopen met teelten uit de omgeving. De focus ligt daar minder op fosfaatefficiëntie”, vindt Jansen.

Het ministerie van landbouw kon nog niet reageren op het standpunt van POV.

Sectorplafond varkenshouderij vastgesteld op 39,7 miljoen kilo fosfaat

Het sectorplafond voor de varkenshouderij is vastgesteld op 39,7 miljoen kilo fosfaat. In het hoofdlijnenakkoord is begin juli afgesproken dat de overheid voor € 120 miljoen varkensrechten wil opkopen van bedrijven met een grote impact op de leefomgeving in de concentratiegebieden Zuid en Oost. De varkensrechten worden hierbij uit het systeem gehaald.

Melkveehouderij trekt aan fosfaatruimte

Aan de fosfaatruimte wordt hard getrokken, met name vanuit de melkveehouderij. Een grote groep melkveehouders heeft fors geïnvesteerd in nieuwe innovatieve stallen, maar heeft onvoldoende fosfaatrechten om deze stallen te vullen, waardoor ze financieel in de knel komen.

Kamerfracties hebben landbouwminister Carola Schouten gevraagd om de fosfaatruimte van de warme sanering varkenshouderij beschikbaar te stellen voor de melkveehouderij. Schouten zegt dat dit niet kan omdat de sectorale fosfaatplafonds zijn opgenomen in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn en ook in de staatssteunbeschikking voor het fosfaatrechtenstelsel. Tegelijkertijd gaf Schouten aan dat ze ook niet stopt met denken aan een oplossing voor de knelgevallen in de melkveehouderij.

Kamer verdeelt over ontschotten fosfaatruimte

Regeringspartij VVD is tegen het ontschotten van fosfaatruimte, omdat dit nadelig kan zijn voor sectoren. SGP is voor. CDA‘er Jaco Geurts wil ontschotten op bedrijfsniveau mogelijk maken, of fosfaatruimte uit andere sectoren beschikbaar stellen voor de melkveehouderij.

Laatste reacties

 • Maas1

  Ook in de pluimveesector zijn duurzame stallen gebouwd met het zelfde probleem als de melkveehouderij. gelijke monniken gelijke kappen.

 • john***

  de afgelopen jaren is er veel landbouwgrond onttrokken en zijn gebruiksnormen verlaagd. die 120 miljoen gebruiken om rechten van de markt te halen is prima maar dan geen extra ruimte voor andere sectoren, anders blijven we met die hoge mestafzetkosten zitten.

 • GerritLozeman

  nu we pov voorzitter jansen af zijn ,zijn we ook van de grootste tegenstander van ontschotten af en kan dit nu eindelijk doorgaan

 • Pietje L

  Maar dat moeten we niet willen als blijvende varkenshouders, of ben jij een stopper GerritLozenman. POV is een club van varkenshouder niet van stoppers.

 • GerritLozeman

  piejeL stoppers hebben ook recht om netjes te kunnen stoppen het zijn hun rechten niet van het pov of meneer pietje betaal maar wat meer als je zonodig moet uitbreiden en als je kerel bent sta je met je vol ledige naam op de site

 • massy

  Waarom alleen varkensrechten opkopen in overschot gebieden?

 • melkveehouder .

  Als er geen ontschotting komt, dan lijkt me een warme sanering voor de melkveehouderij (en evt. andere sectoren) niet meer dan billijk.

 • Maas1

  Als men gaat ontschotten met de overheid als regie voerder,zal bij de ene sector de prijs exploderen en bij de andere sector inploderen,dit zal veel ontwikkelings mogelijkheden geven voor de ene sector de andere wordt met ontwikkelings mogelijkheden ernstig bedreigt.Dergelijke regievoerders van uit overheids wegen kunnen gezien worden als ongewenste verkapte staatssteun. Buiten dat om moet je het überhaupt niet willen, nog meer juridische strijd zal er los barsten buiten de al lopende procedures om!

 • melkveehouder .

  @Maas1. Eerlijk gezegd vraag ik me af of juist het niét ontschotten niet gezien mag worden als onrechtmatige staatsteun.

  Het is toch vreemd dat je als ondernemer bij de mestafzet moet concurreren met agrarische ondernemers uit alle sectoren, terwijl de kostprijs van de mestproductie een sectorale aangelegenheid is. En juist deze kostprijs wordt gereguleerd door de schotten tussen de sectoren. Waarom zou dit niet gezien mogen worden als onrechtmatige staatsteun?

 • melkveehouder .

  @Maas1. Eerlijk gezegd vraag ik me af of juist het niét ontschotten niet gezien mag worden als onrechtmatige staatsteun.

  Het is toch vreemd dat je als ondernemer bij de mestafzet moet concurreren met agrarische ondernemers uit alle sectoren, terwijl de kostprijs (de prijs van de fosfaatrechten) van de mestproductie een sectorale aangelegenheid is. In stand gehouden door de schotten tussen de sectoren. Waarom zou dit niet gezien mogen worden als onrechtmatige staatsteun?

 • Maas1

  @ Melkveehouder je kunt niet ontschotten op bases van je eigen mestproductie / mestprobleem.Als je een bedrijf heb met te weinig mest plaatsing ruimte zul je daar op bedrijfsniveau actie op moeten ondernemen om die kosten te drukken,je kunt niet je stront probleem over de schutting gooien bij een andere sector.Voor dat je ga uitbreiden moet je gewoon je mest probleem getackeld hebben,anders moet je er niet aan beginnen, als je problemen heb met de vrije markt voor mest afvoer.Kijk naar de pluimveesector die hebben hun zaken wel voor elkaar,het kan dus blijkbaar wel!

 • melkveehouder .

  @Maas1. Jouw opmerking “ je kunt niet je strontprobleem over de schutting gooien bij een andere sector” is een terechte. Ik denk er niet anders over, integendeel. Daarom heb ik er ook zoveel moeite mee dat de varkenssector er actief aan heeft bijgedragen (zie commentaar in CBS rapport 2016) dat de melkveehouderij het fosfaatrechtenstelsel in de maag gesplitst heeft gekregen. Vanuit de varkenssector knap geregisseerd, mijn complimenten hiervoor.

  Concreet betekent dit dat de varkenshouderij (door behoud van derogatie) meer afzetruimte c.q. een lagere mestafzetprijs heeft gerealiseerd waarvan de melkveehouderij de rekening geprestenteerd heeft gekregen. Het fosfaatrechtenstelsel met torenhoge prijzen voor de fosfaatrechten.

  Ik had inderdaad liever gezien dat bedrijfsontwikkeling door de markt gereguleerd zou zijn geworden. En daar horen dan geen schotten tussen sectoren bij. Want deze beperken immers, ondanks voldoende afzetmogelijkheden, de mestproductie per sector. De afzetmogelijkheden van de mest in de markt zouden leidend moeten zijn.

  Dat de varkenssector het in de afzetmarkt dan een stuk moeilijker zou krijgen is begrijpelijk. Maar je kunt niet zomaar je mestprobleem over de schutting bij een ander gooien.......

 • Alco

  Een akkerbouwer gaat veranderen in zijn verbouw als producten jaren achtereen verliesgevend zijn.
  Zo moet het ook kunnen met de dierhouderij.
  Varkenshouders moeten zonder probleem hun dierrechten om kunnen zetten in fosfaatrechten voor hun melkvee.
  TRONT is STONT.

 • Maas1

  @ Melkveehouder de opmerking; de afzetmogelijkheden van de mest zouden leidend moeten zijn,dat bedrijfsontwikkeling door de markt gereguleerd zou worden.Deze opmerking staat melkveehouder,eind jaren '90 heeft de overheid een dergelijke poging ondernomen maar dat is een stille dood gestorven,sindsdien wordt de "patiënt"ziek gehouden.

 • Dirk
  Het ontschotten binnen het bedrijf ,moet snel mogenlijk worden, het is een deeloplossingen van het fosfaattekort ,in de melkveehouderij, deze maatregel is niemand tot last ,

 • driepint

  Als melkveehouder ben ik het volledig eens met het behoud van schotten. Willen we nog meer melk? Ik niet.

 • glaasje

  Dan moet de pov er voor knokken voor behoud en schouten op donderen dat is toch een landbouw minister van niks

 • lammerink

  Men zou ook voor een tussen oplossing kunnen kiezen
  Binnen een gemengd bedrijf eenmalig de keus omzetten naar koeien en dan
  50 % van de varkens kilo,s terug voor melkveefosfaat??

 • melkveehouder .

  @driepint. Dit lijkt op een reactie van een potentiële stopper zijn goudklompje wil bewaken. Begrijpelijk. Maar zeg eens eerlijk, denk je nou werkelijk dat het feit dat alléén Nederland een productiebeperking kent ergens invloed op heeft?

  Als je het over een goede sectorale belangenbehartiging hebt, dan handel je in het belang van de blijvers, de jonge opvolgers. En juist die zijn (ook door het NAJK) de molensteen om de nek gehangen. Moeten we daar dan trots op zijn?

 • john***

  In de melkveehouderij zijn ook meer als voldoende stoppers te vinden binnen nu en enkele jaren.. dat de opkoop van varkensrechten ingezet wordt om de totale mestproductie naar beneden te krijgen is een prima zaak. Met fosfaat van de ene naar de andere sector brengen schieten we niets op.

  Daarbij stijgen ook de varkensrechtenprijzen als er straks een 500.000 rechten van de markt zijn. Iemand met koeien en varkens kan er dan ook voor kiezen om zijn varkensrechten aan te bieden op de markt en fosfaatrechten terug te kopen.

 • draaier

  @ melkveehouder je kunt er niet verder naast zitten

  ik ben 35 jaar en sta sinds een jaar op mezelf. Had nog groeiambities, maar sinds mijn verwerker besloot om een reguleringsplan te ontwerpen zie ik daar voorlopig maar vanaf. Als RFC-er maakt het vanaf 1 januari 2019 geen mallemoer meer uit wat de wereldmarkt doet. wij zitten onder het juk van verwaardingsproblematiek. En dan wil jij nog een keer de markt gaan overvoeren door fosfaat uit te wisselen , waardoor onze melkverwerker het risico op nog meer melk loopt. We moeten schaarste creëren, geen overvloed.

  met alle respect, maar het lijkt erop dat jij een rupsje nooitgenoeg bent.

 • glaasje

  Allemaal mooie ideeen maar die minster schouren wil nergens aan mee werken ze is de landbouw liever kwijt

 • melkveehouder .

  @draaier. Jouw reactie is een vreemde en de opmerking ‘ rupsje nooitgenoeg ‘ misplaatst. Maar dat laatste even terzijde. Welke markt bedoel je met overvoeren? En onder welk juk zit je? Je bent vrij om te vertrekken bij RFC, nog vergezeld van een mooie premie. Als het fosfaatrechtenstelsel niet was ingevoerd lag de wereld voor je open. Maar hier heeft jouw belangenbehartiger, het NAJK, kennelijk een andere visie over gehad. Uitbreiden kost je nu goudgeld. Vandaar dat ik wel opkijk van je reactie.

 • Pietje L

  GerrilLozeman, ik wil alleen aangeven dat de POV op moet komen voor de blijvers, niet voor de stoppers. Dus zijn zij tegen het ontschotten. Voor de stoppers is het zeker wel gunstig het ontschotten.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.