Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

POV heeft geen geld voor onderzoek en innovatie

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft geen geld voor onderzoeks- en innovatieprojecten. Dat verklaart voorzitter Ingrid Jansen.

De POV kan alleen geld voor onderzoek en innovatie bij elkaar krijgen via een algemeenverbindendverklaring (AVV). Met een AVV op zak kan de POV collectief geld innen, voor bijvoorbeeld onderzoek.

De aanvraag van een AVV ligt voorlopig stil. De POV hoopt dat het na de verkiezingen makkelijker wordt een AVV te krijgen, als een nieuw kabinet is aangetreden. De wens is dat in het regeerakkoord dat dan wordt gesloten meer ruimte komt voor het verlenen van een AVV aan producenten- en brancheorganisaties.

VIC Sterksel niet in gevaar

Het ontbreken van een AVV bij de productenorganisatie brengt het voortbestaan van Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel niet in gevaar, laat manager Theo Duteweerd weten. "De begroting voor 2017 leunt niet op inkomsten uit de primaire sector." Sterksel wil de POV er wel graag bij hebben als opdrachtgever, zegt Duteweerd: "Wij doen graag werk op verzoek van de primaire sector, met onderzoeksvragen uit de markt."

Voor 2017 heeft de VIC Sterksel drie inkomstenbronnen: commerciële opdrachtgevers. Geld uit publiek private samenwerking (PPS). Dit zijn vaak meerjarige projecten. Recent gestart is het PPS-project LED-verlichting en het 'opleiden' van opfokzeugen. Tenslotte draait de proeftuin varkenshouderij.

Meerjarenplan onderzoek en innovatie

De POV wil op basis van het actieplan Vitalisering Varkenshouderij en het Recept voor duurzaam varkensvlees een meerjarenplan onderzoek en innovatie opstellen. Dit gebeurt in dialoog met Wagenigen UR, waar VIC Sterksel onderdeel van is. De POV zal ook naar andere kennisinstellingen kijken dan VIC Sterksel om onderzoek te laten doen.

Eén reactie

  • John*

    crowd funding onder de boeren voor onderzoeksprojecten, als er voldoende opgehaald wordt weet je ook dat er animo en betrokkenheid is van de doelgroep. die financiers worden dan uiteraard gedurende het onderzoek op de hoogte gehouden van de resultaten en krijgen een half jaar voor publicatie het rapport of iets meer dan een samenvatting.

Of registreer je om te kunnen reageren.