Commentaar

laatste update:10 mrt 2016

'Kiezen voor eindbeer met hoogste rendement'

De markt voor eindberen is continu in beweging en onderhevig aan trends. Dat maakt kiezen moeilijk.

De lijst met beschikbare eindberen is lang. Boerderij maakte een inventarisatie en noteerde 37 verschillende eindberen, die op de vijf verschillende ki-stations in Nederland liggen.
De belangrijkste ontwikkeling is dat ki-stations en fokkerijorganisaties unaniem verwachten dat er meer vraag naar beren die groei vererven gaat komen. Een belangrijke reden daarvoor is dat zeugen vleesrijker worden. Dan is er minder noodzaak om via de eindbeer vlees in het vleesvarken te krijgen. Dit gaat echter niet voor ieder bedrijf op.

Kiezen uit lange lijst met eindberen

De variatie in genetica in Nederland is groot. Het is dus geen eenvoudige opgave om als zeugenhouder een goede keus te maken uit de lange lijst met eindberen. Afgaand op de aanbieders van de genetica zijn het stuk voor stuk beren die voor vitale nakomelingen zorgen, die ook nog eens hard groeien en voor goede slachtresultaten zorgen.

Commerciële belangen van handelaar, slachter en ki-station

Naast de fokkerijorganisatie hebben de handelaar, de slachterij en het ki-station een commercieel belang. Het is goed de verschillende belangen te kennen en te wegen. Zo maakt de handelaar graag goede sier bij de slachterij met varkens die goed classificeren om op basis daarvan een eindbeer aan te bevelen. Die eindbeer hoeft echter niet per definitie het beste rendement te geven. Een iets mindere classificatie accepteren ten gunste van efficiënt groeiende, vitale varkens kan in bepaalde situaties een andere eindbeerkeuze rechtvaardigen. Ook de aanwezige zeug is bepalend voor de mest- en slachtkwaliteit van het vleesvarken; lange tijd is die invloed onderschat. Nu wordt er meer rekening mee gehouden.

Ken uw bedrijf én de markt

Om de beste keuze te maken, is het belangrijk het eigen bedrijf en de markt te kennen. Goede contacten met de afnemer van de biggen of de vleesvarkens en het delen van informatie vormen de basis om die keuze te onderbouwen. Het is daarbij goed naar trends te kijken. Maar vooropstaat waar op dit moment het hoogste rendement is te behalen. Dat moet leidend zijn.

 

Bekijk de fotoreportage bij een ki-station en lees ook het artikel 'Eindberen met meer groei' in Boerderij nr. 24 van 8 maart 2016

Of registreer je om te kunnen reageren.