Varkenshouderij

Achtergrond 4212 x bekeken 13 reacties

Varkenshouders verdeeld tot op het bot

Het wel of niet uitwisselbaar maken van varkensrechten met andere sectoren blijft een dilemma in de varkenshouderij.

Voorstanders denken dat het makkelijker wordt om te stoppen of om te schakelen naar een andere vorm van houderij met meer toegevoegde waarde door een hogere prijs voor de rechten.

Sector zelf verantwoordelijk

Die hogere prijs roept tegelijkertijd veel weerstand op, omdat de blijvers in de sector geconfronteerd worden met hogere kosten voor varkensrechten. Daarnaast vindt bijna de helft van de tegenstanders dat elke sector zelf verantwoordelijk is om onder het eigen sectorplafond voor fosfaat te blijven.

In totaal hebben 860 mensen de enquête op boerderij.nl ingevuld. Hiervan gaf ruimschoots de helft aan dat varkenshouder te zijn. 10% van de deelnemers is werkzaam in de periferie, een klein deel is werkzaam op een varkenshouderij en een kwart valt in de categorie ‘overige’. Deze groep bestaat voor het grootste deel uit gemengde bedrijven en melkveehouders. Van de mensen die in de periferie en overige werkzaam zijn, is twee derde voor uitwisseling van rechten.

Melkveehouders kopen varkensrechten

Uitwisselbaarheid betekent in de praktijk veelal dat melkveehouders varkensrechten kopen. Voor één melkkoe zijn ongeveer tien varkensrechten nodig. De fosfaatproductierechten voor één melkkoe vertegenwoordigen een waarde van ongeveer € 4.000. Dat komt neer op € 400 per varkensrecht. Dat is vier keer zoveel dan de huidige waarde in Zuid en vijf keer zoveel in Oost.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat voor de omvang van de Nederlandse varkensstapel op 1 april 2016 ruim 8,5 miljoen varkensrechten nodig zijn. In 2015 waren er bijna 8,75 miljoen varkensrechten geregistreerd bij RVO.nl. Op de teldatum 1 april 2016 waren ongeveer 238.000 varkensrechten onbenut. Dat aantal ligt nu waarschijnlijk nog iets hoger, want de totale varkensstapel was op 1 december 2016 0,5 miljoen dieren kleiner dan op 1 april.

De sloop van varkensstallen in 2013 bij een varkenshouder die had besloten te stoppen met zijn varkensbedrijf. - Foto: Van Assendelft Fotografie
De sloop van varkensstallen in 2013 bij een varkenshouder die had besloten te stoppen met zijn varkensbedrijf. - Foto: Van Assendelft Fotografie

POV tegen uitwisselen varkensrechten

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is tegen het uitwisselen van varkensrechten met andere sectoren. Zij vreest dat de prijs van de rechten omhoog gaat en dat te veel rechten uit de varkenssector verdwijnen waardoor er geen ontwikkelingsruimte meer is.

“De uitkomst van de enquête verrast ons niet. Het is voor ons geen aanleiding om de koers te wijzigen”, zegt Ingrid Jansen, voorzitter van de POV. Zij twijfelt of de enquête, waar ruim 400 varkenshouders aan hebben deelgenomen, representatief is. Volgens haar hebben meer potentiële stoppers gereageerd dan blijvers. “De POV houdt ook rekening met de belangen van de wijkers in de sector. Daarom hebben we onlangs de Regeling Ruimtelijke Omgevings Kwaliteit (ROK) opengesteld”, aldus Jansen.

Debat nodig

Europarlementariër Annie Schreijer (CDA) deed onlangs een oproep om uitwisselbaarheid van varkensrechten tussen sectoren mogelijk te maken. “Deze uitslag bevestigt de vele signalen die ik in de afgelopen jaren heb ontvangen”, zegt ze. Zij denkt dat de uitwisselbaarheid van varkensrechten tussen de sectoren een goede oplossing kan zijn voor de problemen die nu spelen. “Een serieus debat over deze kwestie is dan ook nodig”, vindt Schreijer.

De uitwisseling van mestproductierechten tussen sectoren is voor de Tweede Kamer nog geen uitgemaakte zaak. CDA’er Jaco Geurts heeft geprobeerd om uitwisseling van rechten tussen sectoren binnen een gemengd bedrijf mogelijk te maken, maar dat is niet gelukt. ChristenUnie ziet uitwisseling niet zitten, als er geen draagvlak is bij ondernemers en hun organisaties. “Wat ik uit de enquête zie, vind ik een te smalle basis”, zegt landbouwwoordvoerder Carla Dik-Faber. PvdA en SP zijn voor uitwisseling van rechten, zolang de grondgebondenheid niet in het gedrang komt.

De VVD is niet per se voor of tegen. Er moet draagvlak voor zijn in alle sectoren, heeft landbouwwoordvoerder Helma Lodders eerder aangegeven. In de mestwetgeving is daar ruimte voor, maar daarvoor moeten de Eerste en Tweede Kamer wel een besluit nemen.

Laatste reacties

 • Peerke1

  Maak alles grondgebonden en doe die stomme rechten weg. Varkens en of koeien rechten het blijft lucht. Miljoenen zijn verloren aan mestrechten en melkquotum en ga zo maar door. Mijn advies koop geen lucht.

 • alco1

  @Peerke. De varkenshouderij KAN helemaal niet terug naar grondgebonden.

  Maar het onderzoek toont toch maar even aan dat dus net zoveel mensen in de varkenshouderij voor schot opheffing zijn.!!!!!!!!!

  Maar laten we eerst nog maar even afwachten of fosfaatrechten voor de melkveehouderij er überhaupt zullen komen. Garantie van derogatie voor maar een paar jaar heb je niks aan.

 • A1967

  Bij grondgebonden landbouw wordt grond gelijk het produktierecht, het onteigenen door de overheid voor alle zin en onzin wordt dan ook gelijk duurder, dit zal dus nooit gebeuren.

 • jeannettedekker1

  Geen wonder dat net zoveel varkenshouders voor en tegen zijn. Het zijn de blijvers en de stoppers. Het beroerde is dat de gene die voor zijn over enkele jaren geen veehouder meer zijn. En alle vermogen dus uit de landbouw getrokken word. De gene die het langst leeft mag de meeste koeien melken. Of de meeste varkens voeren.

 • jeannettedekker1

  Ik heb mijn kinderen geleerd hard te werken en zuinig te zijn, als er rechten komen zal ik ze leren hoe je een ander hard voor je kan laten werken.

 • J. Wikkerink

  Het verbaasd me dat zo'n grote meerderheid uit de groep periferie voor uitwisselbaarheid is. Ik ga er maar vanuit dat hieronder weinig "varkensmensen" zitten. De potentiële stoppers gun ik zeker een goed pensioen maar door deze beoogde maatregel verdwijnt de dynamiek compleet uit de varkenssector. Nieuwe ontwikkelingen zoals meer dierwelzijn en verdere uitstoot beperkingen zijn niet meer haalbaar.
  Een compromis, door uitwisselbaarheid bij gemengde bedrijven mogelijk te maken, is voor mij wel aanvaardbaar. Hiermee zullen er relatief kleinere ( en vaak verouderde stallen ) verdwijnen. Gekoppeld aan een verplichte sloop ( asbestsanering ) levert ook landschappelijk wat op.
  Ik wens POV, LTO en politiek veel wijsheid toe in de besluitvorming.

 • Vhouder

  de melkveehouderij wil alle ruimte hebben en schuiven daarvoor alles opzij . het argument dat het goed is voor de stoppende varkenshouder valt weg tegen het argument dat het slecht is voor de stoppende melkveehouder . het is puur eigenbelang als de varkensrechten duurder waren als de rundveerechten waren de melkveehouders die willen groeien allemaal tegen en zouden moord en brand schreeuwen bij een voorstel tot onschotting van de rechten. Ze willen goedkope rechten heel veel koeien houden en als de melkprijs een beetje zakt steun van brussel want het is iedereen zijn schuld als er teveel melk is behalve van de melkveehouders

 • H.Grotenhuis1

  @Peerke
  Laten we over gaan op grondgebonden veehouderij met daaraan gekoppeld een vast grondgebonden productierecht EN intensieve (melk)veehouderij met daarvoor dan een vrij verhandelbaar niet-grondgebonden productierecht.
  Het grondgebonden productierecht dan afgrendelen op 125 kg P2O5 op blijvend grasland EN 70 tot 90 kg P2O5 op bouwland.

 • jan4072

  @Peerke. Waarom moet er op grasland weer een hoger P2O5 dan op akkerbouw? Je vergeet blijkbaar dat een akkerbouw bedrijf een inkomen haalt van 60 - 70 ha terwijl een melkvee bedrijf naast 60 -70hg gras ook nog melkvee nodig heeft. Als ik dus politieker ben en ik kies voor het nationaal inkomen dan is akkerbouw ("landbouw" is hier beter woord) meer waard dan grasland. En schaal de koeien ook net als varkens en kippen onder de intensieve veehouderij. Of is dit ook wat jij bedoelt.

 • c.putten

  iedereen kijkt naar zijn eigen belang,wanneer uitwisseling plaatsvind zullen rechten prijzen zakken voor melkveehouders en stijgen voor varkenshouders ,voor de blijvers zal er meer concurentie komen tussen slachterijen en dus hogere prijzen voor de varkens betaald worden wat hard nodig is voor de mesters,ook zal er minder varkensmest komen wat ook gunstig is voor afzetprijs.

 • wimschaap

  helemaal met van putten eens

 • alco1

  c.putten. Ook een nuchtere conclusie.

 • b.verhees1

  10 % van de varkensrechten uitwisselbaar maken hoeft voor niemand een probleem te zijn en bied perspectief voor stoppers, en zal daarom ook het aanbod van niet uitwisselbare rechten doen toenemen.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.