Rundveehouderij

Partner

Word betere ondernemer met topopleiding Melkveehouderij

Werk je al een aantal jaren in de melkveehouderij of wil je dat gaan doen, en wil je onder andere de cijfers uit de financiële boekhouding beter kunnen ontrafelen en vertalen naar de dagelijkse bedrijfsvoering?

Wil je daarnaast de sterke en minder sterke kanten van jouw ondernemerschap leren kennen? Wil je scherper leren sturen op bijvoorbeeld ruwvoerwinning, fokkerij, voeding of diergezondheid? En een betere gesprekspartner worden bij de bank, lokale overheid en vertegenwoordigers? Dan is de topopleiding Melkveehouderij van het Wellantcollege geknipt voor jou.

“De topopleiding Melkveehouderij is zowel gericht op het dagelijkse management en het versterken daarvan, als op de langere termijn van het bedrijf. Dan moet je denken aan zaken als een eventuele bedrijfsovername, de financiering daarvan en strategische keuzes maken, zoals uitbreiding of het kopen van fosfaatrechten”, legt cursuscoördinator Peter de Wit uit.

Ook aan communicatieve vaardigheden en presentatie wordt gewerkt. “Het is van belang dat je als melkveehouder een goede gesprekspartner bent voor vertegenwoordigers, banken, bestuurders en lokale en regionale overheden. Als je goed in staat bent om je belangen te verwoorden, heb je meer kans dat je dingen voor elkaar krijgt.”

Tien thema’s

De volgende thema’s komen gedurende het opleidingstraject aan bod:

1.

Arbeid

2.

Fokkerij

3.

Communicatie in agrarische familiebedrijven

4.

Financiering

5.

Voeding

6.

Diergezondheid

7.

Grasland

8.

Huisvesting en energie

9.

Jongvee

10.

Kwaliteitsborging

Specialisten uit het bedrijfsleven dragen bij elk thema hun kennis en ervaring over. De twintig opleidingsdagen zijn een combinatie van theorie en praktijk, waarvan tien dagen op een praktijkbedrijf in Werkhoven. Daar is in de ochtend aandacht voor theorie, in de middag wordt op het bedrijf geleerd aan de hand van concrete praktijksituaties.

De opleiding is tegelijk ook een soort benchmark. De cijfers van je eigen bedrijf worden vergeleken met die van je cursusgenoten. Dat geeft inzicht in op welke punten je bedrijf goed scoort en waar verbetering mogelijk is. Gedurende het traject werk je in vier stappen aan een bedrijfsplan voor de komende vijf jaar. Daarin worden de bedrijfscijfers geüniformeerd en onderzoek je het laatst afgesloten jaar op bijzondere kosten en opbrengsten. In de derde fase bekijk je welke bedrijfsprocessen kunnen worden geoptimaliseerd. De laatste fase is het eigen bedrijfsplan schrijven, dat op de laatste opleidingsdag wordt gepresenteerd.

Peter de Wit, cursuscoördinator topopleiding Melkveehouderij.
Peter de Wit, cursuscoördinator topopleiding Melkveehouderij.

Zinvolle investering

De opleiding is een zinvolle en rendabele investering, stelt De Wit. “Je wordt een betere ondernemer en je kunt dat wat je leert ook direct toepassen in de praktijk. Je leert kosten besparen, efficiënter te werken en de productiviteit te verhogen. Bovendien ontwikkel je een weloverwogen visie op de toekomst van je bedrijf.”

De groep is maximaal vijftien deelnemers groot. De Wit: “Met deze omvang kunnen we elke deelnemer voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding bieden. Bovendien kun je dan bij excursies nog voldoende uit de voeten.”

Praktische informatie:

  • Voor de topopleiding Melkveehouderij moet je minimaal mbo-niveau 3 werk- en denkniveau hebben en in je functie werken met het boekhoudrapport.
  • Startdatum is 31 oktober 2017, einddatum 3 april 2018.
  • De twintig lessen vinden plaats op dinsdag van 9.30 uur tot 16.00 uur.
  • De locatie is het Wellantcollege in Houten, Randhoeve 2, 3992 XH Houten, en een praktijkbedrijf in Werkhoven.
  • De kosten zijn € 2.900 per deelnemer.

Neem voor meer informatie contact op met Fleur van Bockel via telefoonnummer 030 – 63 45 187 of stuur een e-mail naar cursussentrainingen@wellant.nl.

Bekijk de opleidingen en cursussen