Rundveehouderij

Nieuws 4025 x bekeken 22 reacties

Dijksma: koe is geen wegwerpproduct

Den Haag - De Nederlandse koe is geen wegwerpproduct, stelt staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij reageert op een uitspraak van hoogleraar rurale sociologie Jan Douwe van der Ploeg, die in het televisieprogramma Zembla zei dat koeien wegwerpproducten zijn geworden.

Dijksma zegt dat  zij zich niet in de uitspraak herkent. "Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Nederlandse boeren daar zo niet over denkt en naar handelt. Gegevens van de Coöperatieve Rundveeverbeteringsorganisatie CRV geven aan dat van een dergelijke trend ook geen sprake is. Bovendien is dit economisch niet interessant vanwege de hoge opfokkosten van vaarzen. Mijn beeld is dat melkveehouders zorgvuldig met hun dieren omgaan", aldus Dijksma.

De bewindsvrouw neemt ook afstand van melkveehouder Arnold van Dorp, die in het programma zei zijn dieren graag mager te zien, omdat een ronde koe beter voor zichzelf zorgt dan voor de veehouder.  Dijksma: "Ik neem nadrukkelijk afstand van deze uitspraken. Een koe heeft, zoals elk dier, een intrinsieke waarde. Boeren houden koeien vanwege hun economische waarde, maar daarbij blijft de intrinsieke waarde van het dier ook leidend." Dijksma acht de uitspraken van Van Dorp niet representatief voor de melkveesector. "Mijn ervaring (...) is dat boeren zo goed mogelijk voor hun dieren zorgen."

De staatssecretaris vindt dat het televisieprogramma Zembla geen representatief beeld van de veehouderij heeft geschetst door bedrijven te portretteren met 260 en 700 melkkoeien.

Laatste reacties

 • .....

  <em>Gelukkig heeft Sharon nog gezond verstand, Gaat LTO zembla nu eindelijk aanklagen vanwege SMAAD?????</em>

 • agratax2

  Zembla aanklagen voor smaad lijkt me geen goed idee. Zembla heeft enkele voorbeelden genomen, die de toekomst vertegenwoordigen. Laten we niet vergeten dat in Amerika veel melkveebedrijven niet voldoende anwas hebben om hun veestapel op peil te houden. Het seksen van stierensperma is niet uitgevonden om overbodige vaarskalveren te maken. Het is een bittere noodzaak om de veestapel op peil te houden en de kans op meer top producentes te vergroten.

 • Elevage

  ze heeft het goed en duidelijk verwoord!!

 • joohoo

  De overheid heeft er een wegwerpprodukt van gemaakt!. Dijksma is gewoon de zoveelste ambtenaar die hier voor eivert.
  Door de opmerking 'ik herken mij niet in deze uitspraak'geeft ze al aan dat ze van het fenomeen op de hoogte is.
  De hele landbouwsector is wegwerp.

  De antibiotica wetgeving; niet dokteren maar opruimen.
  Het sluiten van de zorgslacht.
  De fauna wet'weide vogels krijgen hier het stempel 'ongedierte'.

 • Trot

  Maakt dijksma van ons een wegwerpprodukt samen met lto dan is alles opgelost

 • joannes

  Jan Douwe van der Ploeg wordt oud! Ook hij moet weten met al zijn sociale studies dat boeren nog van hun vee houden maar dat diezelfde boeren om in inkomen mee te kunnen groeien in de maatschappij met productiviteits verbeteringen moeten komen die tot een grotere schaal dwingen. Precies zoals in andere bedrijfs takken. Wanneer je vroeger met 40 koeien een inkomen had en de kosten kon betalen, volstaat dat nu niet meer.  

 • Tearpoal

  Wellicht vind van Dorp ook dat een ronde staatsscretaris ook beter voor zichzelf dan voor de sector zorgt.

 • info36

  Programmamakers van Zembla zijn radicaal en dan krijg je nooit een oblectief beeld. Dat is jammer maar schijnbaar niets aan te doen. Betekent wel dat de kwaliteit van wegwerpniveau is.

 • LUCTOR

  Over intrencieke waarde gesproken wat wordt hiermee bedoeld, het beeld wat veehouder van Dorp heeft geschetst van de huidige melkveehouderij is de werkelijkheid de koeien van deze veehouder werden puik verzorgd dat is de intrencieke waarde van het houden van vee met economische doelslag maar het is de politiek eigen om afstand te nemen van de werkelijkheid. Welke intrencieke waarde wordt er gegeven aan de nuka met een te licht geboorte gewicht die voor het economische doel nog niet geschikt is. Ik zeg nadrukkelijk nog niet in het verleden waren er bedrijven die gespecaliseerd waren om deze lichte nuka,s op te fokken maar door het onzinnige mest beleid zijn deze bedrijven gestopt of over geschakeld. De veterinair die deze nuka zeg het  maar bruut doodspuit en ook nog even de spuit in de vaars zet die zwaar afgekalft heeft en uit economische grondslag niet de tijd wordt gegund om te herstellen zou zo,n dier in wei de tijd gegund worden om te herstellen maar er een fietstocht langs rijdt staat geheid de nvwa de volgende dag op de stoep etc. Het intrencieke van de veehouder zou zijn om dit dier de tijd te geven maar door politieke besluiten kan aan de intrencieke waarde in dit soort gevallen geen gehoor gegeven worden.

 • Ishtar

  Ze is er maar druk mee, om elk zinnetje in een bepaalde uitzending te wegen, te beoordelen of te veroordelen......
  Maar goed, de staatssecretaris heeft duizenden keren gezegd dat ==> anticiperend gedrag qua mogelijke dierrechten (nu dus fosfaatrechten) NIET beloond zou worden.
  En nu blijkt dat dat wel zo te zijn.
  De onderhandelaars die jaren onderhandeld hebben, zullen vast met voorkennis hun stallen vol hebben staan, en dat al een paar jaar.
  Wie kan er een lijstje maken?
  Er zijn toch wel goede journalisten in dit land?
  Dat is niet aleen anticiperend gedrag, maar ook handelen met voorkennis, wat strafbaar is.
  En tegen de rest van de eigen achterban zeggen, dat ze rustig aan moeten doen met uitbreidingen etc ivm mogelijk grenzen van de sector...
  Wie maakt er lijstjes met getallen etc???
  Dan zullen we echt gaan zien wat voor bestuurders de boeren hebben, of dat ze er alleen zitten voor hun eigenbelang dmv voorkennis.

 • daantje

  het is en blijft donderen

 • agratax2

  Koeien hoe puik ook behandelt, zullen als ze meer melk geven dan ze uit voer kunnen opnemen hun reserves aanspreken. Het gevolg is koeien die er uit zien als kapstokken en na 1 a 2 kalveren worden ze niet meer drachtig als ze al niet na de eerste lactatie wegens gebreken zijn afgevoerd. Dit noem ik geen puike behandeling, dit noem ik uitmelken / afbeulen en niet bepaald diervriendelijk. Hier komt bij dat de aanwas niet meer uit eigen gelederen kan worden gehaald en er dan ook sperma moet komen dat >80 % vaarskalfjes garandeert.  Van Dorp sprak over Topsport, niemand heeft tot nu toe kunnen bewijzen dat Top sport goed is voor het lichaam en dat het de levensduur van de sporter verlengd. De topsporter gaat bij het ontstaan van gebreken richting ziekenhuis, maar de koe gaat richting slachthuis. Dit is een wezenlijk verschil.

 • alco1

  @agratax. Je laat horen dat je de nieuwe richting van de melkveehouderij niet kent, maar je laat je meeslepen met een enkeling die die domme topsport bedrijft.

 • Ferm

  @LUCTOR, als  je het hebt over de intrencieke waarde van de veehouder in #9, dat die ook aangetast wordt door de politieke besluiten die genomen zijn en genomen worden, dan zouden we onszelf de vraag moeten stellen: ' willen we zo boeren'? Want door dit wel te doen, ben je zelf als boer net zo verantwoordelijk als dat je deze verantwoordelijkheid afschuift op factoren van buitenaf, zoals politieke besluitvorming. Zolang boeren erin meegaan, houdt dit stand en zijn zij ook verantwoordelijk.

 • LUCTOR

  @paysanne Ik heb me die vraag zelf meerdere malen gesteld als ik die eerlijk beantwoord is het nee. In mijn situatie heb ik geen keus gezien mijn leeftijd maar mijn gevoel zegt dat de huidige situatie niet mijn ding is. Voor het grootste deel door de factoren van buitenaf waar ik als individu totaal geen invloed op heb.
  Neem mijn voorbeeld van de vaars die van mij de tijd krijgt om te herstellen na een zware afkalving. Door een bezoek van een controlerende instantie omdat een leek gebeld heeft wordt mijn intrencieke waarde teniet gedaan door de macht factor vanbuiten af.

 • agratax2

  @alco1. Ik reageer o.a. op de uitspraak 'Topsport' en op de gegevens van enkele jaren geleden in de Amerikaanse melkveehouderij op de grote grondloze bedrijven, die met behulp van hormonen hun koeien tot ongekende hoogte op joegen als waren het Tour de France renners met Epo. Dat er koeien zijn die tot heel hoge productie in staat zijn zonder kunstgrepen weet ik, maar ik weet ook dat er heel veel koeien zijn met gezondheidsproblemen, omdat ze het -topsport- bestaan niet aan kunnen. Dat dit werd uitgemeten in Zembla, kunnen we over discussieren, maar dat jij en met jouw heel veel boeren direct in de haren omhoog hebben staan, geeft de journalistiek nog meer argwaan en zij zullen dan ook dieper gaan spitten. Terecht of onterecht het zal gebeuren en onze 'dierenvrienden' zullen olie op dit vuur gooien. We zullen als topsport boer moeten weten wanneer te spreken maar vooral wanneer te zwijgen.

 • alco1

  Ik zeg toch zelf ook: Die die domme topsport bedrijven.
  Heel veel zijn er al door schade en schande wijs geworden. We zien bij hen de weides dan ook al vol met Fleckvee.
  P.s.  Gesekst kom vooral door de nulwaarde van de stiertjes en profiteren van de fokwaardes van de beste dieren en dan niet alleen op productie, maar ook zeer zeker voor probleemloze koeien en dan aan het ondereind vleesrassen.

 • kiepel

  Ik blijf Dijksma fan.

 • veldzicht

  In totaal heb ik 17 100.00 liter koeien gehad en verreweg de meeste bereikte dit door hoge jaarproducties,onzin om te stellen dat hoge producties ten koste gaat van de gezondheid,natuurlijk wel met de juiste voeding en verzorging,het zijn juist de matige productie dieren die meer problemen hebben.

 • alco1

  Kijk, als iemand zulke resultaten heeft, hoort iedereen te zwijgen.
  Toch maak ik de opmerking dat er niet alleen op productie gefokt is, maar zeer zeker ook op kracht.

 • veldzicht

  Alco,kijk eens naar de topfokkers hier in Nederland ,stallen met hoge producties van gemiddeld 11 tot 12.000 liter melk,op dergelijke bedrijven zien de koeien er glanzend, gezond  en vitaal uit en in de juiste conditie.kom je in stallen uit de lagere regionen  van de melkcontrole verenigingen daar zie je juist meer problemen en dat de dieren niet lekker in hun vel zitten, wat komt doordat ze stieren gebruiken die de drang hebbe veel te produceren maar niet het voer(energie) en verzorging krijgen om dat waar te maken, je hebt ook koeien die nooit oud worden die je als vaars al uit de box moet helpen , nakomelingen van b,v. scotty(valiant zoon)ik heb er nog steeds spierballen van.  

 • alco1

  Volledig met je eens.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.