Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Nederlandse soja voor Nederlandse koeien

Made - Eiwit van eigen bodem. Het is een belangrijk punt in de verduurzaming van de Nederlandse melkveehouderij. Die gebruikt jaarlijks zon 435.000 ton soja als eiwitbron om rantsoenen van rundvee aan te vullen. Het grootste deel daarvan komt uit Zuid-Amerika.

Door de teelt van soja in Nederland, of in breder perspectief naar Noordwest-Europa te verplaatsen, zijn er grote kansen voor verduurzaming voor de sector. Vermindering van de import betekent immers een hoop minder gesleep met product over de wereld.

Om de in Nederland geteelde soja een bestemming te geven, is afgelopen jaar een proef gestart met drie veehouders om eigen geteelde soja in een bewerkte vorm aan hun koeien te voeren. De proef wordt ondersteund door Agrifirm Feed en Agrifirm Plant, Bel Leerdammer en het Landbouw Innovatie Fonds Brabant (LIB). De proef is ook onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm.

De voerproef heeft tot doel om op korte termijn de effecten van bewerkte Nederlandse soja op het rantsoen en de prestaties van melkvee te onderzoeken. De voerproef is in december 2014 gestart bij drie melkveebedrijven. Twee daarvan verwerken (een deel van) de melk tot kaas op het eigen bedrijf. Het derde bedrijf levert de melk aan Bel Leerdammer.

De proef eindigt rond 1 maart. Daarna zal de balans opgemaakt worden. In een al langer lopend project van Agrifirm Plant zijn nu in totaal 35 boeren die gezamenlijk rond 110 hectare soja telen. Het is de bedoeling dat in het komende seizoen op te schalen naar 200 hectare.

Laatste reacties

 • agratax2

  Een pracht initiatief om naast ruwvoer ook krachtvoer voor eigen koeien te telen. Het zal de productie niet goedkoper maken, want de meeste melkveehouders hebben nu al een zware vee bezetting er zal dus of land bij gekocht / gepacht worden of een deel van de koeien moet worden afgevoerd. Dit betekent productie inleveren of duur land voor eiwit productie, een productie die nu elders op spot goedkoop land plaats vindt. We kunnen ook de akkerbouwer vragen soya te telen in plaats van tarwe of piepers. Komt dit de krachtvoer prijs ten goede??

 • pieterfranken1

  Voorlopig is Nederland veel te duur om soja te verbouwen. Eiwit verbouwen zijn we in Nederland heel goed in, maar dan is het eiwit telen in gras, mogelijk met klaver. Stikstofgebruiksnormen terugschroeven door overheid veroorzaakt extra aankoop raap/soja. De laatste jaren is door regelgeving juist veroorzaakt dat we meer soja van ver weg moeten halen. Proeven uitvoeren is prima. Ik verwacht voorlopig op dit gebied nog geen resultaten die ook rendement bieden.

 • EMERGO!

  @agratax: leuk initiatief om akkerbouwers aan veehouders te koppelen! Is helaas al geprobeerd in 2002 en later. Dit bleek een grote flop omdat men elkaar de winst niet gunt! de akkerbouwer denkt dat de veehouder te veel verdient en andersom! Gaat dus nooit werken!
  @Pieterfranken1: helemaal eens! door het terugdraaien van bemestingsnormen, worden we genoodzaakt meer soja in te voeren.
  Dit zal wel niet veranderen want normen verruimen? Ga eens rekenen: ds/ha*P gehalte/kg ds in je kuil*2,29 is fosfaat onttrekking. dan zijn geen weideverliezen meegenomen. Bij 10 ton ds en 4 gram P is dit per ha per jaar: 91,6 kilo fosfaat! en wat mag je bemesten???
  Wanneer opent men de ogen eens?

 • agro1

  als de akkerbouwer een saldo mag halen uit soy, haakt de veehouder terecht af en wendt zich tot de 'soy-van-verre', normaal toch. blijft de olieprijs nog een beetje in de benen, hoewel.....

Of registreer je om te kunnen reageren.