Rundveehouderij

Nieuws

Aantal runderslachtingen eerste helft 2014 ruim 9 procent hoger

Zoetermeer - De Nederlandse runderslachters hebben tot en met half juli van dit jaar (week 28) ruim 9 procent meer koeien en stieren geslacht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dit blijkt uit cijfers van het Productschap Vee en Vlees en de Rijksorganisatie voor Ondernemend Nederland.

In totaal zijn dit jaar 265.262 koeien en stieren geslacht tot en met week 28. Vorig jaar ging het om een aantal van 242.665 koeien en stieren.

Vooral in de eerste twee maanden van dit jaar zijn wekelijks veel grotere aantallen runderen geslacht dan vorig jaar. Dit lijkt vooral te zijn ingegeven door de wens om de melkproductie in het bijna ten einde zijnde quotumjaar 2013/2014 nog iets extra te kunnen afremmen. In de maanden daarna is het aantal slachtingen weer op een gemiddeld lager niveau uitgekomen.

De extra slacht in de eerste twee maanden van het nieuwe jaar heeft overigens niet voorkomen dat Nederland een uitzonderlijk grote superheffing moet betalen over het voorbije quotumjaar.

In de cijfers is geen effect te merken van het feit dat slachterij Van Hattem een aantal weken heeft stilgelegen. Dit bedrijf slacht overigens vooral stieren.

De slachtcapaciteit van de andere runderslachterijen in Nederland is overigens zodanig dat het stilliggen van Van Hattem weinig tot geen effect hoeft te hebben op het aantal slachtingen van runderen in Nederland. Er zijn nog altijd vier of vijf  grotere runderslachterijen in Nederland en daarnaast nog een aantal kleinere. De meeste daarvan beschikken over een behoorlijke reservecapaciteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.