Rundveehouderij

Nieuws 1518 x bekeken

Verwerkers geitenmelk houden concurrentie erin

Wageningen - De verwerkers van geitenzuivel hebben hun uitbetaalprijzen in maart vrijwel allemaal verhoogd, om zich zo te blijven verzekeren van melkaanvoer.

Door de gedaalde gehalten in de melk is de werkelijk uitbetaalde melkprijs van maart op april echter gedaald van gemiddeld €70,81 naar €67,83 per 100 kilo.

Dit blijkt uit de melkprijsvergelijking die LTO melkgeitenhouderij heeft laten opstellen. De hoogste prijzen worden uitbetaald door Ausnutria-dochter HGM in Ommen en Milkconnect, verbonden aan handelshuis Apollo. Andere marktpartijen, zoals BGNN en CBM lijken momenteel moeite te hebben om met de markt mee te komen.

De melkprijzen liggen gemiddeld nog steeds ruim boven die in dezelfde periode vorig jaar. In maart was het verschil ruim €10,80 per 100 kilo, in april was dat teruggelopen tot een kleine €7 per 100 kilo. De vraag is hoe de markt zich verder ontwikkelt.

De gemiddelde geitenmelkprijs in Frankrijk daalt sinds december vorig jaar sterk en in maart was de Nederlandse geitenmelkprijs voor het eerst hoger dan de Franse. Dit kan niet anders dan ook een drukkend effect hebben op de Nederlandse export naar Frankrijk en zal dan ook de Nederlandse markt treffen. Dan moet helder worden hoe sterk de markt voor geitenmelkpoeder is en of de vraag vanuit die markt sterk genoeg is om de prijzen hoog te houden..

De gemiddelde geitenmelkprijs over 2013 stijgt nog steeds doordat verwerkers nog doorgaan met het doen van nabetalingen. Tot nu toe ligt de gemiddelde prijs over het voorbije jaar op €59,23 per 100 kilo. Belangrijke marktpartijen als HGM en Milkconnect hebben echter nog geen nabetalingen verricht.

Of registreer je om te kunnen reageren.