Rundveehouderij

Nieuws 560 x bekeken

Belang Belgische zuivelexport stijgt

Herfelingen - Export wordt ook voor de Belgische zuivel van steeds groter belang.

China is een belangrijke klant geworden, maar ook eerst komen Indonesië, Algerije, een reeks andere Noord-Afrikaanse landen en Japan. Ze nemen alle steeds meer Belgisch product af.

Dit meldde Renaat Debergh, algemeen secretaris van de Belgische zuivelorganisatie BCZ-CBL op een bijeenkomst in Herfelingen.

De exportwaarde nam toe van 1,9 miljard euro in 2006 naar 3,1 miljard in 2013. Gerekend naar procenten van de totale zuivelomzet groeide de export van 50 procent in 2006 naar 64 procent in 2013. Ook de handelsbalans van de zuivelindustrie verbetert gestaag. In 2003 vertoonde die nog een tekort van ruim 330 miljoen euro, de laatste jaren is die gemiddeld licht positief.

De Belgische zuivelindustrie hoopt de export naar China dit jaar verder te kunnen opschroeven. Onlangs heeft een missie van de Chinese voedselinspectie de Belgische zuivelindustrie onder de loep genomen. Startpunt was coöperatie Laiterie des Ardennes. Op 1 mei wordt helder of de Chinezen het groene licht geven voor meer importen.

Melkpoeder is het belangrijkste exportproduct met een uitvoerwaarde van 20,5 miljoen euro in 2013, consumptiemelk (UHT-melk) was het sterkst groeiende exportproduct. De uitvoerwaarde steeg van 200.000 euro in 2012 naar 1,8 miljoen euro in 2013.

Bijna alle Belgische zuivelbedrijven bereiden zich voor op vergroting van hun verwerkingscapaciteit. Daarvoor wordt volop geïnvesteerd. Niet zo veel als in Nederland, maar in de periode van 2011 tot en met 2013 is gemiddeld 152 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor uitbreiding en vernieuwing. Dat is ruim 60 miljoen euro per jaar meer dan in de voorgaande periode van zes jaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.