Redactieblog

3 reacties

‘FrieslandCampina kan verder, met huiswerk’

Het bestuur en de directie van FrieslandCampina hebben voorlopig hun zin gekregen. Ondanks protest van veel leden zijn de voorgestelde aanpassingen van het melkgeldreglement vrijwel ongeschonden doorgevoerd.

Vanaf het tweede jaar dat de nieuwe regeling ingaat, kunnen de leden een deel van het gekorte geld terugverdienen. Aan de onderneming nu de opdracht om het beste te maken van de extra financiële armslag en meer geld te verdienen.

Lees ook: FrieslandCampina komt bezorgde leden tegemoet

Beloften waarmaken

Ook bindt FrieslandCampina iets in bij de vriespunt-discussie en mogelijke melkweigering. Voor het overige zijn beloften gedaan aan de leden: voor een betere communicatie, om de leden meer het gevoel te geven dat ze echt bij de besluitvorming betrokken zijn en dat processen transparanter verlopen.

Dit zijn belangrijke beloften die wél moeten worden waargemaakt. Gebeurt dat niet, dan moet de coöperatie niet vreemd opkijken als de hele zaak als een boemerang terugkeert. Nog een les uit het proces is – hoewel niet zo expliciet verwoord – dat de ledendienst van de coöperatie klant-/eigenaarvriendelijker moet worden. De onderlinge relatie lijkt daar aardig verstoord.

Voorzichtigheid geboden

Tot slot is voorzichtigheid geboden met oude bekende trucjes, zoals: FrieslandCampina wil iets, de NZO en ZuivelNL stemmen voor en Frieslandcampina zegt vervolgens tegen de leden dat het moet omdat ‘de sector’ zo heeft besloten. Het geduld is broos.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  "Een deel van het gekorte melkgeld terug verdienen" Dit klinkt alsof de boeren het gekorte deel hun eigen melkgeld als nog kunnen krijgen tegen extra diensten". Twee maal leveren voor hetzelfde geld. Zouden de oude Grieken dan toch gelijk hebben gehad toen ze zeiden; "Hermes is de God van de Handel en de dieven". Het lijkt erop dat beide werkvelden anno 2019 zeer dicht bij elkaar liggen. De directie en het bestuur van RFC wensen niet te begrijpen dat er een duidelijk verschil is tussen het leiden van een co-op en een NV of BV. Leden met leveringsplicht kun je niet vergelijken met leveranciers die ten allen tijde kunnen opstappen.

 • RIEN65

  Beste agratax ook leden van FC kunnen gewoon opzeggen en vertrekken.

  Ben je niet eens met beleid vertrek.

 • Bennie Stevelink

  @agratax en ook Klaas van der Horst, er is nog een probleem wat niet genoemd is: een cultuurprobleem onder een flink deel van de leden.

  Van vroeger uit waren de leden gewend geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor afzet. Je kon leveren zoveel je maar wilde, je hoefde geen rekening te houden met wat wel of niet gewaardeerd werd en je had via de EU een vaste, kostprijs dekkende melkprijs. Een situatie die elders in de economie vol-ko-men on-denk-baar was!

  De eerste verandering is al gekomen in 1983 toen je niet meer onbegrensd kon leveren. Je was gehouden aan het melkquotum, daarboven betaalde je superheffing. Een vaste, kostprijs dekkende melkprijs was er nog wel.
  De vaste, kostprijs dekkende melkprijs werd afgebouwd vanaf eind jaren negentig en was in 2007 geheel verdwenen. Vanaf die tijd zijn boeren (én coöperaties) afhankelijk van wat de markt opbrengt. Dit vereist dat je als boer inspeelt op datgene waar in de markt waarde aan gehecht wordt om zo hoog mogelijk in de markt te staan. Het vereist dat je als boer verantwoordelijkheid neemt voor afzet.
  Een deel van de boeren kan deze omslag niet maken; ze blijven iedere verantwoordelijkheid voor afzet en melkverwaarding buiten zichzelf plaatsen en eisen in feite dat RFC hun de situatie van de jaren zeventig terug geeft. De situatie van de jaren zeventig was echter niet afkomstig van de coöperaties maar van de EU. RFC en geen enkele melkverwerker kan hun de situatie van de jaren zeventig terug geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.