Boerenblog

31 reacties

‘FrieslandCampina verliest goodwill en sympathie’

Grondgebondenheid, zonnepanelen, duurzaamheid, CO2, Topmelk en mestvergisters: allemaal projecten waar FrieslandCampina de leden niet op de goede manier in meekrijgt. Die willen vooral een goede melkprijs en trots kunnen zijn op hun zuivelonderneming.

Ontevredenheid is troef onder de leden van FrieslandCampina. Er is een uittocht gaande. Ja, de melkprijs is nog steeds relatief goed. Vorig jaar betaalde FrieslandCampina zelfs aanzienlijk meer dan A-Ware. Maar toch verliest onze grote coöperatie goodwill en sympathie.

Doelstellingen en onzekerheid

Onder melkveehouders is veel frustratie, gevoed door onzekerheid over fosfaat, de regelgeving, de droogte en het voor velen harde werken en weinig geld verdienen. We worden murw door de kritiek dat wij boeren het niet goed doen en niet duurzaam zijn.

FrieslandCampina heeft te weinig empathie, begrip en waardering voor de boeren

Er zijn mooie doelstellingen waaraan moeten voldoen. De minister wil naar kringlooplandbouw en grondgebondenheid. Onze zuivelfabriek zal wel even voorschrijven hoe het allemaal moet. FrieslandCampina heeft daarbij te weinig empathie, begrip en waardering voor de boeren. De coöperatie roept veel, maar praktische invulling is ver weg. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de landbouwvisie van minister Schouten.

Maximale geldstroom naar boeren

De onderneming FrieslandCampina presteert niet goed genoeg. Haar doelstelling is volgens mij een maximale geldstroom naar de boeren te genereren in de vorm van melkgeld, prestatietoeslag en vergoeding op geld wat uitgeleend is aan de onderneming. Dit in combinatie met goed omgaan met je personeel en een goede continuïteit. Dat FrieslandCampina investeert in verre landen en daar niet altijd succesvol in is, wordt niet goed begrepen. Dat geeft ook niet het gevoel dat de onderneming er in de eerste plaats is voor de boeren. FrieslandCampina richt zich nu meer op Afrika en wil daar investeren. Daarvoor gebruikt het ingehouden winst. Dat is boerengeld en FrieslandCampina moet daarom goed uitleggen wat het daar mee doet.

Het goede boerengevoel

Het volk wil leiders waar het trots op kan zijn. CEO Hein Schumacher is ongetwijfeld goed bezig en probeert orde op zaken te stellen, maar hij is voor de boeren nagenoeg onzichtbaar. Hij treedt weinig naar buiten, is nauwelijks gericht op communicatie naar de boeren en naar buiten. Doet hij werkelijk zijn stinkende best om zich in te spannen voor de boeren? Investeren in het verre buitenland is mooi en hoge winsten maken indruk, maar dat alleen geeft niet het goede boerengevoel.

Onze voorzitter Frans Keurentjes is niet de leider waar we op dit moment trots op zijn

We willen een zuivelonderneming waar we trots op kunnen zijn. Onze voorzitter Frans Keurentjes is niet de leider waar we op dit moment trots op zijn. Hij heeft zeker visie en vergezichten naar de toekomst, maar het lukt hem niet daaraan concrete praktische invulling te geven die op dit moment worden begrepen.

Het echte zuivelgevoel ontbreekt

De vraag dringt zich op wie de baas is: het bestuur of de directie? En hebben de externe leden in de raad van commissarissen wel oog voor het boerenbelang? Er is tevens een grote instroom geweest van mensen vanuit multinationals als Heinz en Unilever. Die mensen hebben niet het echte zuivelgevoel. Zuivelmensen in hart en nieren worden schaars bij FrieslandCampina.

Stop met die discussie en roep niet steeds dat we verliezen op basiszuivel

Melk is een last. Het ondereind van de melkplas levert te weinig op. Dat hoor ik al zolang ik boer ben en dat zal ook altijd zo blijven. Een discussie over basiszuivel en hoe we die basiszuivel moeten waarderen is zinloos. Maximaal tot waarde brengen en een gemiddeld goede melkprijs is het doel. Stop dus met die discussie en roep niet steeds dat we verliezen op basiszuivel. Dwing af dat onze afnemers een reële prijs betalen.

Niet duidelijk en niet praktisch

Heeft het een bestuur een visie? Ja, het wil vooruit en toekomstgericht zijn. Maar hoe, dat is niet duidelijk en zeker niet praktisch ingevuld. Zie de discussie over Topzuivel. FrieslandCampina wil beter presterende boeren belonen. A-Ware heeft dit in zeer korte tijd geregeld. Topmelk wordt geïntroduceerd maar niet iedereen die aan de eisen voldoet krijgt er een vergoeding voor. Wat betreft weidemelk is FrieslandCampina nog steeds een slechte betaler. De discussie over CO2 lijkt belangrijk, is het ook, maar ook hier begrijpt het gemiddelde lid het belang niet. FrieslandCampina’s project Jumpstart is geen succes. Bij het Groenleven zonnepanelen-project maakt FrieslandCampina mooie sier met duurzaamheid, maar de leden worden op schandalige manier met een fooi afgescheept.

Eindeloze discussies

De huidige situatie in onze sector vraagt om leiderschap en duidelijke keuzes. In plaats daarvan blijven het bestuur en de ledenraad eindeloos praten en discussiëren. Mede daardoor verworden ledenvergaderingen tot eindeloze praat- en discussiesessies met als uitkomst dat niemand meer tevreden is.

Het is de hoogste tijd om de verbinding met de leden te herstellen en samen duidelijke keuzes te maken

Communicatie is belangrijk. Ook al heb je briljante ideeën, als je ze niet kunt overbrengen, dan kom je nergens. Bestuur en directie: het is de hoogste tijd om de verbinding met de leden te herstellen en samen duidelijke keuzes te maken. Maar ook: toon leiderschap en sta ergens voor. De onderneming is er voor de leden en niet andersom!

Laatste reacties

 • Roeleke

  Heel mooi stuk. Misschien was het slimmer geweest om te zien hoe het fosfaatrechten stelsel uitpakt. Heb het idee dat wat nu gaande is ,weer te snel is opgetuigd . Hier had men nog een jaar de tijd voor moeten nemen zodat alle andere wat de melkveehouders is overkomen, de tijd hadden gekregen om hier mee te leren omgaan. Ze blijven nu wel de boer tegen de haren instrijken. Slim??? Of heeft Harm gelijk dat de top toch wel heel ver van de leveranciers afstaat.

 • Firma Vellenga

  Dit stuk weergeeft heel goed het gevoel wat onder de (leden) boeren leeft. Dank, voor het uitdrukken van onze gedachtes. Zou graag zien dat er iets mee gedaan gaat worden.

 • kleine boer

  Prima stuk 👍

 • Zuperboer

  Prima weergegeven wat er leeft in het veld.

 • Trot

  goed verwoord jammer dat het hier bij blijft

 • wmeulemanjr1

  Zolang de ledenraad overal klakkeloos in mee gaat(want zo gaat het standaard) verandert er niets, en hebben mensen die blijkbaar voor wat anders in de wieg gelegd zijn dan 'gewoon melkhandel bedrijven' vrij spel met hun eigenzinnige waanideeën.

 • Alco

  Als Harm Holman al zo praat.
  Maar tussen de regels staat wel dat de inzichten wel goed kunnen zijn, maar de communicatie naar de boeren te wensen over laat.
  Het probleem is echter anders:
  Als de niet door kennis geremde politiek iets schreeuwt is erg, maar daar heb je het mee te doen, maar dat het hoofdbestuur hun oren daar naar laten hangen ,dat is wat wringt.

 • gerard nabuurs

  Harm slaat de spijker op z'n kop. Ik heb de vrees dat FrieslandCampina implodeert.

 • K.W. de Jong

  Prima stuk, alleen nog inlijsten en ophangen in het hoofdkantoor van F.C.


 • JC Vogelaar

  Harm heeft 1 fout en dat is dat RFC veel meer betaald dan RFC . Dat kan hij in algemene zin niet stellen als je over 2017 de kwamtumtoeslagen meerekend dan heeft de gemiddelde A ware melkveehouder gelijk en de groter dan gemiddelde zelfs een cash hogere uitbetaling ontvangen. Voor de kleinere melkveehouders onder de 1,2 miljoen kg gaat het verhaal van Harm wel op.

 • eja

  Prima weergegeven.
  Ik hoop dat de ledenraad zich dat goed in de oren knoopt,en een gewaarschuwd mens telt voor 2..
  Mijn advies ga als ledenraad nog eens goed in de spiegel kijken en vraag je af of je er voor RFC zit of voor u collega's, buren en andere je bekende melkvee houders.

 • mtseshuis

  Prima stuk, het wordt hoog tijd voor verandering bij RFC ipv bij de boeren! Ik hoop dat ze binnenkort een keer op de knieën gaan of boeren alsjeblieft willen blijven... Zinkend schip begint het te worden

 • joep46

  Uitstekend en genuanceerd stuk van de heer Holman.
  Als oudgediende van de rechtsvoorgangers van RFC kan ik de bevindingen beamen maar ook hoe het tij kan worden gekeerd.
  Zowel de leden veehouders als veel bekwame managers binnen RFC ( met name de frontofficieren ) kijken terecht met de nodige zorg naar de "zuivelvreemde "managers die het hoogste woord voeren maar nog nimmer iets hebben gepresteerd ( zowel bij Unilever als Heinz ).
  Een businessunit structuur met fors afgeslankt hoofdkantoor is te prefereren boven de huidige organisatie waarin non valeurs kunnen gedijen en frontofficieren tot wanhoop drijven met niet ter zake doende issues.
  Kortom: veel generaals en weinig frontsoldaten ( die dan ook massaal deserteren )is op zijn plaats.

 • Treffend verwoord Harm Holman!
  Elk ledenraadslid zou dit moeten lezen en ter harte nemen en daarom het voorstel gebalanceerde groei moeten afwijzen.
  Onze melk is wit en moet voor een zo hoog mogelijke prijs verwaard worden voor alle leden!
  Hoe meer melkstromen en hoe meer diversificatie in melkprijzen, hoe meer verdeeldheid onder de leden. Ergo: Verdeel en heers!
  Bovendien is het zeer onverstandig de melkvolumeknop in handen van
  deze coöperatie te geven.
  Er komen veel te veel slingers en ballen in de RFC kerstboom te hangen, maar de piek is verdwenen.

 • brutus71

  Prima stuk van Harm.
  Maar er zijn de laatste jaren erg veel foutieve keuzes, beslissingen gemaakt door de directie, bestuur van RFC dat daarom deze maatregelingen genomen moeten worden, omdat anders het schip RFC strandt.
  Helaas is het niet anders en daarom heb ik dit voorjaar het besluit genomen om te vertrekken en vanaf 1 maart te gaan leveren aan Aware

 • kanaal

  keurentjes is het boerenbelang vergeten heeft hij in de politiek geleert net als calon

 • Frank D

  Een CEO die ooit voor Heinz heeft willen en kunnen werken is sowieso geen match met een bedrijf als frieslandcampina wat relatie en langer termijn doelstellingen zal moeten hebben. Daar snappen de kapitalistische graaiers bij Heinz helemaal niks van.

 • boevermans

  Dit stuk van Harm Holman kan ik volledig onderschrijven.
  Ben het ook vaak genoeg oneens geweest met zijn vaak kritische toon
  waarbij hij de Nederlandse melkveehouderij trakteerde, maar dit stuk
  geeft precies aan waar de angel zit bij FC op dit moment.
  Te veel leden stappen over op Aware. Geen wonder. Voor het uitbetaalde ledenkapitaal worden fosfaatrechten gekocht en men kan weer gas geven, terwijl bij FC de rem erop zit.

 • Bennie Stevelink

  “FrieslandCampina richt zich nu meer op Afrika en wil daar investeren. Daarvoor gebruikt het ingehouden winst. Dat is boerengeld en FrieslandCampina moet daarom goed uitleggen wat het daar mee doet”.

  Harm Holman vindt blijkbaar dat wij niet moeten investeren in Afrika (en waarschijnlijk ook Azië) met ingehouden winst omdat dat “boerengeld” is.
  Als het geld voor investeringen in Afrika of Azië geen “boerengeld” mag zijn is de winst dan wel boerengeld?
  Ik zie hier een tegenspraak.

 • sanderheerink90

  Mooi verwoord. Onlangs was hier een vergadering van molkerei. Gevraagd word om meer melk. (En hier isngeen foqus planet of duurzaamheid gekwaak en toch word het blijobaar goed vermarkt)Zowel gvo frei weidemelk als gewone stalmelk. Dit vebaasde me al. In nl zou er hooguit naar de eerste variant gevraagd(GEEIST worden. Hier in dld word zelfs hardop gezegd dat er goed ruimte is voor normale stalmelk. Daarbij worden de 3 maanden omstelperiode naar gvo frei al wel betaald met de cent extra. Dit zal je in Nl ook niet zien gebeuren. De totale saamhorigheid en verbondenheid bij de molkerei is veel groter

 • Bennie Stevelink

  @Sander Heerink, je kunt alles verkopen als de prijs maar laag genoeg is. Welke prijs beuren jullie?

 • Bennie Stevelink

  Harm Holman maakt zich zorgen over de relatie van RFC met de boerenleden.
  Ik maak mij grote zorgen over de relatie van RFC met de markt.
  Overal in Europa zie je dat coöperaties vooral in de slecht renderende bulk zitten. Goed renderende marktposities zijn bijna allemaal in handen van particulieren. Coöperaties zijn niet in staat goed renderende marktposities in te nemen. Als ze toch een goed renderend merk hebben weten ze dat vaak niet vast te houden. De waarde en winstgevendheid van het merk gaat na verloop van tijd eroderen. Dat is op dit moment in volle gang bij RFC. Dat verklaart waarom ze op dit moment bij RFC in een soort paniek van alles op de rails zetten om meer verkoopwaarde te genereren.

  De oorzaak van de achteruitgang van marktposities wordt volledig bij de onderneming gelegd. De onderneming zou niet flexibel genoeg zijn en niet snel genoeg kunnen reageren. Daarom zijn veranderingen aangebracht in de onderneming. Er zijn veel marktdeskundigen ingevlogen van Unilever en Heinz.
  Zelf heb ik de indruk dat er een belangrijke oorzaak ligt bij de coöperatie. De coöperatie denkt en handelt egocentrisch wat marktgerichtheid van de onderneming in de weg staat.

  De noodzaak tot marktgerichtheid enerzijds en coöperatief egocentrisme anderzijds veroorzaakt verwarring bij de leden met veel onvrede tot gevolg.

 • Alco

  Eh Eh. Er wordt toegegeven: "Vooral in slecht renderende bulk".
  Bijna alles bij de FC is bulk. Minder melkaanvoer zal dus fabrieken op halve kracht alleen nog maar onrendabeler maken.

 • Bennie Stevelink

  @Alco, minder melk zal fabrieken niet op halve kracht laten draaien. Ten eerste gaat minder melk ten koste van de doorlevering via DMF en niet ten koste van de melk in de eigen fabrieken. Ten tweede kun je “fabrieken op halve kracht” eenvoudig oplossen door de minst efficiënte fabriek te sluiten. De andere fabrieken kunnen dan op volle kracht draaien. Bij het vroegere Frieslandfoods werd dat ook op deze manier opgelost.

  Het belangrijkste blijft echter dat wij zo veel mogelijk afzet hebben in merken die aanzienlijk boven de bulk opbrengen.

 • buitenok

  Verkopen als de prijs maar laag genoeg is!! Waarom kunnen sommige boeren aan 25 c voor de melk nog wat verdienen. En andere aan 40c nog niet. Dit terwijl voer het zelfde kost. Als de fabriek door allerlij gekkigheid een hoge kost prijs heeft is niet te doen. Een particulire fabriek leund niet achterover maar zit bovenop de kosten.

  Als je met een ander zijn geld mag handelen is het zo op. Tenminste zonder toezicht en de baas (wij boeren) niets meer te vertellen hebt.

 • Bennie Stevelink

  @buitenok, bij A-ware zijn ze er trots op dat ze binnen 2 jaar al 5 melkstromen hebben. Er is geen melkverwerker met meer “gekkigheid” als A-ware.

 • Firma Vellenga

  Op dit moment lijkt het me toch bij Friesland Campina allemaal gekkigheid. Denk dat er dit weekend veel boeren thuis zitten met de vraag wat nu wijsheid is.... Naar een andere melkverwerker of maar afwachten hoe het komt ??? Ik wil niet zeggen dat wij bij A-ware het nu zo goed hebben daar zal op dit moment ook wel wat gaande zijn achter de schermen. Maar het bedrijf geeft wel rust. Melk wordt gewoon opgehaald en verwerkt. Wij horen verder helemaal niets over verplichtingen die ons wordt opgelegd. Winst die ergens aan de afrikanen wordt gegeven. nee, gewoon in het stadion van Leeuwarden. Het voelt gewoon goed, trots en eigen

 • sanderheerink90

  @bennie voor aug 35 cent. Let wel bij 4 vet en 3.4 eiwit. Komt dus 1 cent bij op voor gvo frei. Voor sept weet ik nog niet. In ledenblad staat word verhoging verwacht tot 38 cent. Ook een leuk detail dat prijs voorspellen. Zie ik een Fc zich niet aan branden. Daarbij zeg je als de prijs maar laag genoeg is je alles kunt verkopen. Fc zegt dat alle duurzaamheidseisen nodig zijn en gevraagd zijn vanuit de markt maar betaald met herverdeling melkgeld. Andere markt blijkbaar als ammerland wel de gewone melk er af kan zetten. Er word meestal over één wereldmarkt gesproken. Dan denk ik wel eens dat er velen zullen zijn die graag de duitse prijs beuren zonder de poespas van foqusplanet eromheen. En die 'gewone' melk word dus ook wel gevraagd.

 • Alco

  Het overgrote deel bestaat uit gewone, kwaliteits en betrouwbare melk.
  Echter denkt de FC dat het voor de niche markt kan leveren. "No Way".

 • wimvink

  Alles is relatief zei de boer. Hij dacht slim te zijn en verkocht al zijn melkkoeien met een lactatiewaarde onder de 100.

 • Klaasvaak

  Hoorde dat Domo Beilen (kindervoeding) maar op halve kracht draait......

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.