Boerenblog

13 reacties

Kwaliteit van leven wint van geld en winst

Terwijl de ECB geld drukt en in bedrijfsleven en voetbal idiote topsalarissen worden betaald, willen veel jonge mensen een leuk leven en niet alleen maar geld verdienen.

De Europese Centrale Bank drukt sinds kort op grote schaal geld bij. Ze hoopt zo de EU-economie een duw richting groei te geven. Andere instrumenten, zoals het verlagen van de rente, hebben immers niet gewerkt, dus nu op deze manier. Feit blijft dat overal veel te veel schulden zijn gemaakt door overheden, bedrijven en particulieren. Probleem is niet het betalen van de rente, maar het verkleinen van die schuldenberg.

Winst centraal, ten koste van ecologie en sociale welvaart

Als ik een bankbiljet in handen heb, vraag ik me steeds vaker af wat de waarde nog is van dit geld. Je kunt er brood mee kopen, maar verder is het papier met getalletjes erop. Een Shell-topman die even het idiote bedrag van 25 miljoen over 2014 meekrijgt, voetballers die toevallig redelijk tegen een bal aan kunnen trappen krijgen zo hier en daar € 400.000... per week, ja.

Wereldwijd bezit 1 procent van de bevolking de helft van alle rijkdommen en leeft een derde van de dezelfde bevolking in armoede. Het systeem is ontspoord en geld is niet meer verbonden met echte waarde. Financiële winsten staan centraal, ten koste van bijvoorbeeld ecologie en sociale welvaart.

Leuk leven met meer duurzaamheid en minder werken

Aan de andere kant zie ik een zeer snel groeiende groep, veelal jonge mensen die heel anders in het leven staan. Zij jagen geen geld na, maar willen een leuk leven. Met vooral goed en regionaal geproduceerd voedsel. Ze bezitten geen auto, want fiets en openbaar vervoer kunnen ook prima. Als het met drie dagen werk is te verdienen, waarom dan vijf dagen per week werken? Het is niet voor niks dat er veel belangstelling is voor je eigen kleding maken en zelf groenten verbouwen. In dit kader past ook de ellende waarin winkels als Blokker en Vroom & Dreesmann zich bevinden. Misschien hebben we veel van deze spullen ook helemaal niet nodig.

Coöperatie past bij trend naar kwaliteit in plaats van puur winst

Als ik naar onze veelal coöperatief georganiseerde melkveehouderijsector kijk, zie ik een mooie toekomst. In een coöperatie als FrieslandCampina werken 13.000 veehouders samen om melk tot waarde te brengen. Er is voldoende schaal om te innoveren en waarde toe te voegen aan het eindproduct. En je weet als ondernemer dat je afzet is gewaarborgd.

Duurzame kwaliteitsmelk

Door duurzame energieproductie op de boerderijen draait het bedrijf voor een flink deel op duurzame energie. Omdat de eigen coöperatie het eindproduct verkoopt, is er een stimulans om kwaliteitsmelk te leveren. We profiteren er immers zelf van en dragen zelf de verantwoordelijkheid. Veel van het voer voor onze koeien telen we zelf; ook hier wordt kwaliteit beloond. We beheersen de hele keten en hebben zorg voor onze dieren en de natuur. Onze bijzondere producten brengen voldoende op om goed van te leven. Zo werken en leven sluit goed aan bij de eerder genoemde groep jonge mensen. Het geeft mij het gevoel dat ik op de goede weg ben.

Laatste reacties

 • ed12345


  Meneer hogeveen ,Helemaal met u eens .Je ziet ook steeds meer zelfstandigen die zeggen wij hoeven niet zo nodig te groeien ,het gaat zo goed we kunnen het overzien en hebben nog een leven om te leven

  Alleen het 3 dagen werken idee is mijns inziens gevaarlijk .Het werk moet toch gedaan worden en daar halen we dan nog meer buitenlandse krachten in huis wat nu blijkt de nederlanse cultuur behoorlijk aan het testen is op zijn overlevings mogelijkheden .Ik wil zeggen dat ik me beslist geen racsist wil noemen ,maar ik vind wel door hun aantallen onze cultuur het zwaar te voorduren heeft

 • alco1

  Eén opmerking. Het bijdrukken van euro's door de ECB zal ongetwijfeld lijden tot geld ontwaarding, waardoor wel beter handel gedreven kan worden met landen buiten de euro, maar t.z.t. ook tot minder koopkracht binnen de Eurozone.
  Dit proces zal veel langer duren dan dat elk land z'n eigen geld nog zou hebben, maar zal duidelijk maken dat we hier lange tijd op te grote voet geleefd hebben, juist door de lage rente, wat mogelijk werd gemaakt door het creeren van luchtgeld en libor leningen.
  Ik ben benieuwd hoe de achteruitgang geaccepteerd zal worden.

 • Mozes

  Een romantisch en utopisch verhaal. 
  De problemen bij Blokker en Vroom en Dreesmann worden veroorzaakt door internet. De producten die deze bedrijven verkopen worden steeds meer via internet gekocht.

  <em>'De bijzondere producten brengen voldoende op om goed van te leven'. </em>Het groot winkelbedrijf probeert zoveel mogelijk onder winkelmerk te verkopen waarmee vervolgens de zuivelleveranciers tegen elkaar uitgespeeld worden en de prijs tot het minimum gedrukt wordt. 

  '<em>Door duurzame energieproductie op de boerderijen draait het bedrijf voor een flink deel op duurzame energie'.</em> Duurzame energie is veel duurder en kan alleen uit bij voldoende subsidie. Door het ideaal van alleen regionaal geproduceerd voedsel, geen auto, zelf kleding maken en groente verbouwen en slechts drie dagen in de week werken zal de economie zover krimpen dat de overheid nooit de noodzakelijke subsidie voor duurzame energie kan betalen. Ook de steeds verder oplopende zorgkosten als gevolg van de vergrijzing zal niet opgebracht kunnen worden. En dan heb ik het nog niet eens over de enorme schuld die de huidige generatie nog moet aflossen. 

 • agratax2

  alco1. Geld bij drukken leidt tot inflatie. Inflatie maakt dat de lening van NU overmorgen nog in hetzelfde aantal Euro's moet worden afbetaald, maar dat de waarde van die Euro's in koopkracht aanzienlijk minder is. Voor de overheid is dit een zegen, Staats obligatie in dure valuta nu over tien jaar aflossen met valuta van aanzienlijk minder waarde. Zo zal het ook gaan met de Griekse leningen. Ze worden tot de cent afbetaald over 40 of 50 jaar maar dan heeft dat geld een koopkracht t.o.v. nu die echt om te huilen is zeker nu de rente ook nog eens NUL is.

 • Marco22

  Ik herken dat beeld niet. Mensen die weer 3x int jaar op vakantie gaan. Een grote bolide voor de deur hebben staan en voor de vrouw ook een. Die beide gaan werken om hun riante huis te betalen. Wier kinderen door opa of oma naar school worden gebracht en gehaald. 
  De maatschappij is ingericht op kopen kopen en nog eens kopen en daarbij hoort groei groei groter. Maar ook goedkoop goedkoper goedkoopst. Iemand betaald hiervoor de prijs.

 • abtje


  De problemen van Vroom en Dreesman hebben een heel andere oorzaak. Als een winkelketen van eigenaren verandert en deze nieuwe 'bazen'de zienswijze hebben om de zaak leeg te trekken, dan is het al einde bedrijf. Zo simpel kan het zijn. V&D was altijd eigenaar van haar winkel-en distributie panden. Deze werden verkocht en terug gehuurd. Het geld weggeloosd. Doe dat eens met je boerenbedrijf, wedden dat je het ook niet red?

 • tinus888

  spijker op de kop abtje,iets wat je in de melkveehouderij ook steeds meer ziet land verkopen,terugpachten en het geld in de stal steken

 • tinus888

  En toen kwam er een olifant met een grote snuit en die....

 • Gijs Gans


  V en D hebben hun onroerend goed verkocht en moesten toen huur betalen toen werdt het weer doorverkocht en moesten ze nog meer huur betalen dat konden ze niet meer opbrengen en kwam men in de problemen .
  Dat kwam omdat er luchtfietsers in de leiding kwamen en de stabiele basis onder het bedrijf werdt verkocht
  boeren doen dat ook met erfpacht en zo  begin van het einde.

 • Jaap39

  Voor de buitenwereld en naar de buren toe is zo'n enorme stal natuurlijk wel cool. Maar gelukkig betaald niet iedere stalbouwer zijn stal met in erfpacht verkocht land. 
  Wie dat wel heeft gedaan heeft een jaarlijks oplopende kostprijs met alle toekomstige gevolgen van dien. 

 • LUCTOR


  Het kan de Heer Hoogeveen wel het gevoel geven dat hij op de goedeweg zit maar als nu eens blijkt dat deze dood loopt?

  Gerandeerde afzet met FC wat als de silo,s vol blijven bij FC als er geen vraag is?

  Hoe ziet de kwaliteit van deze groep jonge mensen waar de Hr Oostveen op doeld eruit als ze werkloos worden of als blijkt dat ze overbodig zijn dit zijn allemaal zaken wat in deze moderne tijd aan de orde zijn en waar zich nu al een groep in bevind.

  Deze blog lijkt dan ook op euforie stemming van de Hr OOstveen omdat de nabetaling is bijgeschreven.

   

   

 • tikka


  Het doel van het bijdrukken van geld is het creeren van extra geld zodat schulden per saldo kleiner worden. Het probleem is nu echter dat er ondanks lage rentes te weinig vertrouwen is om te investeren, een afwachtende houding van kopers geeft vaak dalende prjzen en mogelijk zelfs deflaltie. Kortom de financiele problemen kunnen niet opgelost worden met lage rentes en goedkoop geld als consumenten niet bereid zijn om meer te gaan besteden (het is overigens wel de vraag of consumenten en bedrijven bljvend kunnen beschikken over goedkoop geld.) 

  Het bijdrukken van geld en lage rentes is vooral goed voor de bancaire sctor.

 • alco1

  tikka. Nederland zit al jaren aan het plafond van geld lenen. ( banken mogen elke euro niet vaker uitlenen dan 7x, solvabiliteit mag niet verder zakken dan 13 %)
  Nederland kon meer geld gebruiken en eurobor kwam in beeld omdat vooral Duitse banken hun geld nog vaker uit konden zetten. Toen kwam de Labor leningen van vooral olie landen. Daar is nog geld zat, echter zullen we dan overgelevert worden aan hen. Daarom worden er veel euro's bijgedrukt, om de euro goedkoper te maken, om te kunnen exporteren. Deze maatregel zullen we in de toekomst pas in eigen beurs merken als het brood duurder wordt.
  Het probleem is dus niet dat de burger niet durft te consumeren, maar dat spaargeld opgemaakt wordt, het levert als rente toch niets op.
  We hebben op te grote voet geleefd, met alle gevolgen van dien. 

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.