Commentaar

13 reacties

Imago melkveehouderij op spel

Een betere etalage dan het weiland bestaat niet. Al eeuwenlang en oer-Hollands grazen koeien in de wei.

De weidegang bezorgt de melkveehouderij een prima imago. Een plaatje dat industrie en retail graag inzetten bij de promotie van hun producten. Schaalvergroting en milieuregelgeving bezorgen dat zorgvuldig gekoesterde imago rafelrandjes. Steeds meer koeien staan jaarrond op stal. Nog net op tijd zijn de afspraken gemaakt: weidemelk komt van koeien die minimaal 120 dagen 6 uur per dag in de wei lopen.

Vorige week rakelden dierenrechtenorganisaties de discussie over de leeftijd van melkkoeien op. De dieren worden gemiddeld maar vijf jaar en zeven maanden oud. Dat is te jong. Ook hier wordt aan gewerkt. Meerdere programma's, waaronder Duurzame Zuivelketen, beogen die leeftijd te  verhogen.

De kalveropfok dreigt een nieuwe smet op het blazoen te worden. De kalversector wil diertjes van maximaal 35 dagen met minimaal 36 kilo. Volgens de handel voldoet circa 5 procent, ruwweg 4.000 tot 5.000 kalveren, hier niet aan. Berichten over euthanasie duiken op. De dierenartsenorganisatie KNMvD is officieel tegen, maar sommige leden passen het al wel toe.

Een publieke ophef over doodspuiten van kalfjes is funest voor het imago van de melkveehouderij. De sector is er daarom alles aan gelegen om het 'probleem' van de lichte kalveren op te lossen. Die oplossing ligt op het boerenerf: aandacht! Daar kan geen reclamecampagne tegenop. Het kalf mag een nevenproduct zijn van de melkproductie; het heeft recht op een fatsoenlijke verzorging.

Laatste reacties

 • W Geverink

  De consument koopt melk omdat de koelkast leeg is en niet omdat de koeien 120 dagen 6 uur lang in de wei moeten lopen. We praten hier over 8% van het jaar dat een koe buiten loopt om de melk het hele jaar weidemelk te kunnen noemen…

 • pinkeltje

  In principe allemaal waar. De wei is inderdaad een fantastische etalage. Maar het eindigt net als bij de kersen. Een paar bomen aan de weg voor de aankleding van de kraam en dan lekker kersen verkopen uit Italië. Je mag er van vinden wat je wilt maar het gros van de melkkoeien wordt om logistieke redenen en/of uit oogpunt van klimaat op stal gehouden. Dat gaat met onze groeiende wereldbevolking die graag goedkoop wil blijven eten voorlopig niet veranderen. Ook niet in NL.

 • Ferm

  Wie betaalt die bepaalt. Produceren op een mondiale markt met extra eisen zonder daarvoor betaalt te worden is parasiteren op de producent, dat is vroeg of laat de doodsteek voor de betreffende sector.

 • Mozes

  @Paysanne, ik heb de indruk dat de Nederlandse melkveehouders voor de extra eisen toch aardig extra betaald krijgen. Ze beuren toch een aanzienlijk hogere melkprijs dan in ons omringende landen.

 • farmerbn

  In een bericht in boerderij van enkele weken geleden stond dat de daling van weidegang gestopt is. Nu beweert dhr Vullings dat steeds meer koeien jaarrond op stal staan. Is toch raar.
  In veeteelt een tijd geleden een artikel dat tegenwoordig de koeien ouder worden dan vroeger. Wat wil dhr Vullings met zijn uitspraken? Boerderij gaat meer de kant op van de groepen die de boeren weg willen hebben.

 • Fredrika

  @farmerbn Ja, in de journalistiek mag je schrijven wat je wilt. Let maar eens op hoe er in 2 verschillende artikelen op dezelfde pagina enorme tegenstellingen staan, zoals laatst een artikel over krimp en een ander artikel juist over groei van de melkveestapel in Amerika. @JanVullings Wat kan de oplossing zijn van het kennelijke probleem met de kalfjes? Van alleen aandacht worden ze helaas binnen die 35 dagen niet zwaar genoeg.

 • alco1

  Anti Groeperingen hoeven maar wat te roepen of alles staat in rep en roer.
  Het doet me denken aan het opvoeden van kinderen.
  Bij velen hoeven ze maar iets te huilen of er wordt al voor de lieve vrede hun zin gegeven.
  Later zijn dit allemaal recalcitrante figuren.
  Hou ook eens een enquête over Zwarte Piet Ik denk dat nog geen procent er ooit bij stil gestaan heeft en het is nu ook één groot theater.

 • haam

  farmerbn als je het halfjaarverslag van FC bestudeerd zul je zien dat de aangevoerde melk in kg die onder de weide toeslag valt is gezakt van 64% vorig jaar naar 60 % nu dat duid er dus op dat er meer koeien binnen staan en op de crvall pagina over produktie per bedrijf kun je een tabel vinden met gemiddelde leeftijd per jaar over meerdere jaren en dat voor de mkz de leeftijd bijna 60 dagen ouder dan nu al loopt het de laatste 2 jaar wel weer wat op .

 • alco1

  @haam. Dat zijn ook weer van die getallen waar de zeurende anti groeperingen (Lees recalcitrante kinderen) anti-voer mee gegeven is

 • koestal

  De Nederlandse melkveehouderij is wereldberoemd,behalve in Nederland zelf,daar doen ze niks anders dan er over kissebissen

 • fokkert

  Als je de koe in de wei wil koop je toch gewoon biologisch.
  Als consument heb je de keuze toch.

 • jinkehes

  Was het maar zo eenvoudig, fokkert.

 • alco1

  Steeds maar weer dat geouwehoer dat de melkveehouderij geen intensieve veehouderij moet worden.
  MELK en VLEES met elkaar vergelijken is hetzelfde als appels met peren verwisselen.
  Als je dan toch wil vergelijken moet je vlees met vlees vergelijken en wordt voor vlees waarvan de koeien 120 dagen gedurende 8 uur in de wei loopt meer betaald. Nee.
  Je kunt er wel verschil in krijgen! Bel dan gewoon met RADAR of KASSA, die maken er dan wel weer een mooi fantasie verhaaltje bij.
  Het gevolg zal echter zijn dat je er hier weer een aantal nieuwe regeltjes erbij krijgt, waarbij alleen het buitenland wel bij vaart.
  Zo is het ook gegaan met de commotie om weidegang.
  Let wel. Ik ben voor weidegang premie, maar alleen ter decoratie van het platteland en niet voor zgn. welzijneisen.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.