Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

'Ziekten grootste bezwaar tegen kalf bij koe'

De PvdD wil dat kalveren langer bij de moederkoe blijven. Volgens de KNMvD zijn er voldoende argumenten aan te dragen waarom het niet verstandig is om dit te doen.

Uit veterinair oogpunt is het in de huidige rundveehouderij beter koe en kalf snel na geboorte te scheiden. Dat stelt dierenartsenorganisatie KNMvD in een reactie op een aangenomen motie van de PvdD. Daarin wordt het kabinet opgedragen om binnen een half jaar een plan van aanpak op te stellen dat erop gericht is het kalf langer bij de moederkoe te laten verblijven. Volgens Mark van der Heijden, 40 jaar, dierenarts en voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer van de KNMvD, moeten melkveehouders zich niet al te veel zorgen maken.

Wat vindt u van de ingediende motie?

"Hij komt redelijk heftig over, maar het lijkt me goed om eerst eens het plan van aanpak af te wachten. Het is verstandig dat deskundigen bij elkaar komen om een goede discussie te voeren, alvorens een advies wordt gegeven over het al dan niet direct scheiden van kalf en koe. Daarbij moeten argumenten goed onderbouwd zijn, waarbij diergezondheid en welzijn voor ons erg belangrijk zijn. Voor de meeste melkveebedrijven lijkt het vooralsnog niet verstandig een kalf langer bij het moederdier te laten."

Hoe reageren melkveehouders die u tijdens uw werkzaamheden ontmoet?

"Wisselend, maar ik heb niet het idee dat ze zich er erg druk om maken. Ook zij zien dat de discussie te veel op emotie wordt gevoerd. Ze vragen zich vooral af waarom men zich hier in Den Haag zo druk over maakt."

Wat zijn de belangrijkste argumenten om een kalf niet te lang bij de moederkoe te laten staan?

"Het belangrijkste is de kans op ziekteoverdracht. Dan doel ik op infectieuze aandoeningen zoals paratuberculose en salmonella. In Nederland hebben we ervoor gekozen paratuberculose beheersbaar te houden. Zolang dit soort ziektes niet zijn uitgebannen lijkt het me niet verstandig kalveren langer bij het moederdier te houden. Daarnaast heb je nog de biestopname. Als je het kalf langer bij de koe laat heb je geen zicht op de hoeveelheid biest dat door een kalf wordt opgenomen en de momenten waarop. Als alles goed gaat en beide dieren gezond zijn, hoeft dit geen probleem te zijn. Maar als dat niet het geval is, gaat het mis. Ik ben overigens ook benieuwd wat meer stress voor kalf en moederdier geeft: kalveren direct scheiden of lang bij het moederdier houden en daarna alsnog scheiden."

Is de melk van op melkproductie gefokte koeien na de biestperiode nog wel geschikt voor het kalf?

"Wat betreft diergezondheid pleiten we niet voor niets kunstmelk na de biestperiode. Kunstmelk is vrij van ziektekiemen en bevat voldoende vitaminen en mineralen voor het kalf"

Kan het langer bij de koe houden van een kalf ook voordelen bieden?

"Ik denk dat het in het huidige systeem eigenlijk alleen imagotechnisch voordeel biedt. Het houden van kalveren in een reguliere ligboxenstal voor het melkvee is iets wat we uit het oogpunt van diergezondheid en dierenwelzijn echt niet moeten willen."

Laatste reacties

 • Frederiqe

  houd toch een keer op te zeuren met zn allen over onzinnige onderwerpen straks willen ze ook nog weten wanneer we moeten schijten

 • alco1

  Ze willen terug naar de natuur.
  Laten we dan ook maar beginnen met alle wegen en gebouwen af te breken en zelf gaan leven zonder enige voorziening onder een steen.
  Maar nee hoor, daar wordt niet over gerept. Alleen de landbouw moet terug.

 • agratax(1)

  In bovenstaand artikel wordt de vraag gesteld "Waarom maken ze zich zo druk in Den Haag over dit soort onderwerpen". Laat duidelijk zijn dat het gros van de Kamerleden zich drukker maakt over de onderbuik gevoelens van de kiezer, nog een jaar en we mogen weer stemmen. Daar komt nog bij dat kalfjes bij de koe of varkens in het stro het bij de kiezer net zo goed doet als Homo asielzoekers afscheiden van de hetro's in Nederland waar iedere bewoner en toekomstige bewoner weet dat "Hier heerst gelijkheid van ieder mens ongeacht kleur, geloof of geaardheid". Ik zie zowel dit punt als de kalfjes bij de koe onder dezelfde noemer "Stemmen winnen zonder de echte problemen aan te pakken." De grote problemen kan/durft Den Haag niet oplossen, ze leveren ook geen stemmen op en dus lopen ze daarvoor weg.

Of registreer je om te kunnen reageren.