Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Vrijwel elk bedrijf kan weidegang toepassen

Op 94% van de melkveebedrijven is het mogelijk om een vorm van weidegang toe te passen. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Slechts 1 tot 2% van de Nederlandse melkveehouders heeft geen huiskavel. Daarnaast is weidegang bij nog eens 6% van de bedrijven met een automatisch melksysteem (AMS) weidegang technisch niet mogelijk. Deze bedrijven halen het criterium van minimaal 1 kilo drogestofopname per dag voor alle koeien en minder dan 12 koeien per hectare beweidbaar oppervlak niet. Toch laten het Bedrijven-Informatienet van het LEI (BIN) en de Landbouwtelling zien dat er ook bedrijven met meer dan 12 koeien per beweidbare oppervlakte (deel)weidegang toepassen, ook al is de drogestofopname en het aantal uren weidegang per dag dan wel beperkt.

85% bedrijven kan voldoen aan convenant

De meeste bedrijven hebben volgens de onderzoekers niet alleen een veebezetting waarbij weidegang mogelijk is, ze kunnen ook voldoen aan de norm van het Convenant Weidegang. Dat is minimaal 6 uur per dag gedurende 120 dagen. In dat geval is er voldoende gras voor 6 koeien per hectare beweidbare oppervlakte. Hier ligt ook het financiële omslagpunt.

Hogere grasopname nodig

Voor bedrijven met een AMS ligt het economische omslagpunt wat hoger. Deze bedrijven hebben meer uren weidegang nodig om beweiding economisch aantrekkelijk te laten zijn. Dit geldt ook voor grotere bedrijven. Om weidegang bedrijfseconomisch echt aantrekkelijk te maken is een hogere grasopname nodig. Die kan gerealiseerd worden op bedrijven met maximaal 4 koeien per hectare beweidbare oppervlakte. Gerekend met 20% bedrijven met een AMS is bij 71% van de bedrijven lager dan 4 koeien per hectare beweidbare oppervlakte.
Rekening houdende met de schaalvergroting en automatisering stellen de onderzoekers dat in 2020 71 tot 85% van de bedrijven kan voldoen aan de weidenorm van minimaal 6 uur gedurende minimaal 120 dagen.

Laatste reacties

  • Farmer4life2

    Is kleigrond nu zo geweldig om te weiden?

  • farmerbn

    Vlug een stuk huiskavel vervreemden als je echt niet wilt weiden. Straks komt er een wet dat je moet weiden als 'wageningen' zegt dat het kan.

  • alco1

    En dit gezeur komt allemaal doordat sommige boeren, maar ook ondernemingen de weidegang onder welzijn plaatsten.

Of registreer je om te kunnen reageren.